Pages

Friday, November 22, 2013

ဘဂၤလီႏွင့္ မင္းႀကီးတာ - ၂ကၽြန္ေတာ္ ေလ့လာမိတာ တစ္ခုရွိတယ္။

ဘဂၤလီကို ျမန္မာႏိုင္ငံသားအျဖစ္ သတ္မွတ္မယ္ဆိုရင္ ဘယ္လူမ်ဳိးအေနနဲ႔ သတ္မွတ္မွာလဲ ..။

ဘာ့ေၾကာင့္ ေမးရသလဲ ဆိုရင္ လက္ရွိ ၾကံ့ဖြတ္အမတ္ ျဖစ္ခဲ့တဲ့ ဦးေဌး၀င္း ၊ခ၊ ဇာယာဒ္ေရာ္မန္ ရဲ႕ မွတ္တမ္းမွာ လူမ်ဳိး= ျမန္မာ ဆိုၿပီးေတာ့ မွတ္တမ္း တင္ထားတဲ့အတြက္ပါ။

လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြရဲ႕ အရည္အခ်င္းထဲမွာ မိဘ ႏိုင္ငံသား မဟုတ္သူေတြ ပါ၀င္ ေရြးခ်ယ္ခံခြင့္မရွိေၾကာင္း ဖတ္ဖူးပါတယ္။

မိဘက ျမန္မာနာမည္ေတာင္မဟုတ္တာ လူမ်ဳိးက ဘာ့ေၾကာင့္ လူမ်ဳိး/ ျမန္မာ ျဖစ္ေနရတာပါလဲ ...။ ဘာ့ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံသား ျဖစ္ေနပါသလဲ ..။

ဒီတစ္ေခါက္ လုပ္ရင္လည္း ၾကည့္လုပ္ၾကေပါ့ဗ်ား။

ေတာ္ၾကာ လူမ်ဳိး- ျမန္မာ လႊတ္ေတာ္ အမတ္ေတြ ေဖာင္းပြ ေနဦးမယ္။

===============================

ဒါနဲ႔

ခင္ဗ်ားတို႔ အေျခခံဥပေဒနဲ႔ တည္ဆဲဥပေဒေတြ ထဲမွာ

ႏိုင္ငံက ျမန္မာ


လူမ်ဳိးဆိုတာ ဗမာ ဆို ....။

သူက ဘယ္ မိုးေပၚက က်လာတဲ့ လူမ်ဳိးလား ...။

ဒါမွမဟုတ္ ခင္ဗ်ားတို႔ ဆြဲထည့္လို႔ ရေအာင္ ေရာ ခ်လိုက္တာလား ...။

ဆိုလိုတာက .........

ခင္ဗ်ားတို႔ရဲ႕

ဥပေဒ အတုိင္း ဆိုတာႀကီးကို ေသမေလာက္ ေၾကာက္လြန္းလို႔ပါ ဗ်ား ...။

==================================================

(၂) အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ျဖစ္ေနသူ ဦးေဌး၀င္း ၊ခ၊ ဇာယာဒ္ေရာ္မန္ သည္ ယခင္က အမ်ိဳးသားမွတ္ပုံတင္ လက္မွတ္ကုိင္ေဆာင္ၾကသည့္ ဘဂၤါလီလူမ်ိဳး ဖခင္ ဦးအုိဆီဒူေရာ္မံ (AK-၀၄၇၂၇၇) ႏွင့္ ဘဂၤါလီလူမ်ိဳး မိခင္ ေဒၚဇီႏူဘာဟာရ္ (AK-၁၀၈၃၆၈) တုိ႔မွ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ ဟာဘီေက်းရြာတြင္ (၀၃-၀၄-၁၉၆၂)ရက္ေန႔တြင္ ေမြးဖြားခဲ့သည္။ ၎၏ ယခင္ အမ်ိဳးသား မွတ္ပုံတင္ အမွတ္မွာ (MDW-၂၄၇၄၇၇) ျဖစ္ပါသည္။ ယခုအခါ ၁၁/မတန(ယ) ကဒ္ျပားမ်ားကို “မည္သို႔မည္ပံု လုပ္လိုက္ သည္မသိ” တစ္နည္းနည္းျဖင့္ အသီးသီး ကိုင္ေဆာင္ခြင့္ ရေသာ္လည္း ႏုိင္ငံသားျဖစ္ခြင့္ ရွိသူမ်ားမဟုတ္ပါ။ သုိ႔ရာတြင္ တနည္းနည္းျဖင့္ ႏိုင္ငံသားကဒ္ျပားမ်ား ကိုင္ေဆာင္ ကာ အမွတ္(၂၆)၊ (၆)ရပ္ကြက္၊ ဗုိလ္တေထာင္ ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ ေနထုိင္ခြင့္ ရရွိေနပါသည္။ လႊတ္ေတာ္တက္ အမတ္ျဖစ္ေနပါသည္။

=================================================

အထက္ေဖာ္ျပပါ ဘဂၤါလီလူမ်ိဳးသံုးဦးသည္ ႏိုင္ငံသားမျဖစ္ထိုက္သူမ်ား ျဖစ္ၾကသည့္ အေလ်ာက္၊ ျပည္ေထာင္စု သမၼတျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ(၃၉၆)(က)(၄) ပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား ႏွင့္ ၿငိစြန္းသည့္ အထက္ပါ လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စား လွယ္ သံုးဦးတုိ႔အား တာ၀န္မ်ားမွ ျပန္လည္ရုတ္သိမ္း ေပးပါရန္ ပုဒ္မ (၃၉၆)(ခ) ပါ ျပ႒ာန္းခ်က္အရ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵရွင္ စုစုေပါင္း(၂၅၇၄၄၁)ဦး၏ (၁)%ရာခုိင္ႏႈန္း ေက်ာ္တုိ႔က (၁၄-၀၃-၂၀၁၂) ရက္စြဲျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္သုိ႔ လက္မွတ္ ေရးထုိး တင္ျပ ေလွ်ာက္ထားခဲ့ၾကပါ သည္။

၎တင္ျပေလွ်ာက္ထားျခင္းအား (၂၀၁၂)ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ(၁၃)ရက္ ရက္စြဲျဖင့္ ျပည္ေထာင္ စု ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္မွ ေအာက္ပါအတုိင္းေျဖၾကားခဲ့ပါသည္။


အထက္ေဖာ္ျပပါ (၁) ဦးေအာင္ေဇာ္၀င္း ၊ခ၊ ေဇာ္ကီးအာမတ္ (၂) ဦးေဌး၀င္း ၊ခ၊ ဇာယဒ္ေရာ္မံ (၃) ဦးေအာင္မ်ိဳးမင္း ၊ခ၊ ဇာဟိန္းဂိရ္ တုိ႔ႏွင့္ပတ္သက္၍ ၎တုိ႔၏ ဘုိးဘြားေလးဦးစီ တို႕သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း မိမိပင္ရင္းတုိင္းျပည္အျဖစ္ စဥ္ဆက္ မျပတ္ ေနထုိင္လာခ့ဲၾကသည္ဟု ယူဆရၿပီး ၎တုိ႔၏မိဘမ်ားမွာလည္း ယခင္ အမ်ိဳးသားမွတ္ပုံတင္ကဒ္ျပား (AK)အမွတ္အသားကုိ ကို္င္ေဆာင္ထားၾကသူမ်ား ျဖစ္ၾက သည့္အတြက္ အထက္ေဖာ္ျပပါ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ သံုးဦးမွာလည္း (၁၉၄၈)ခုႏွစ္ ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏုိင္ငံသားျဖစ္မႈ ဥပေဒပုဒ္မ (၄)(၂)အရ ျမန္မာႏို္င္ငံသား ျဖစ္သည္ဟု မွတ္ယူႏုိင္သည့္ အတြက္ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒ ပုဒ္မ(၈)(ခ)တုိ႔ႏွင့္ ၿငိစြန္းျခင္း မရွိေၾကာင္း ျပန္ၾကားခဲ့ ပါသည္။

ငရဲသား

0 comments: