Pages

Thursday, October 27, 2011

ရိုဟင္ဂ်ာျပသနာကိုကၽြန္ေတာ္တို႔ ဘာေၾကာင့္ ဆန္႔က်င္ၾကတာလဲ?

ရိုဟင္ဂ်ာအား ျမန္မာ တိုင္းရင္းသားျပဳေရး လိမ္လည္မႈျပသနာမွာ လူအခ်ိဳ႔ဟာ လူအခြင့္အေရးဆိုတာ တစ္ခုတည္းကို လက္ကိုင္ထားျပီး ေရာေယာင္ ေထာက္ခံမႈ ျပဳၾကတာကို ေတြ႔မိလို႔ ဒီစာကိုေရးမိျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ စာေရးသားရာမွာ လူမ်ိဳး ဘာသာ ခြဲျခားေရး ရွဴေထာင့္ကေန တင္ျပတာမဟုတ္ဘဲ လူ႔အခြင့္အေရး ဆိုတာကိုလဲ လက္ခံျပီး အမ်ိဳးသားေရး (မူလႏိုင္ငံသားမ်ားရဲ႕အက်ိဳးစီးပြား) ရွဴေထာင့္ကေန ရပ္တည္ေရးသားပါတယ္။

ကၽြန္ေတာ္တို႔ဟာ ရိုဟင္ဂ်ာရဲ႕ လူသားအခြင့္အေရးကို ဆန္႔က်င္ေနတာ မဟုတ္ဘူး၊ သူတို႔ကို မုန္းတီး ေနၾကတာလဲ မဟုတ္ဘူး။ သူတို႔ကိုဖိႏွိပ္ဖို႔ လိုလား ေတာင္းဆိုေနၾကတာမဟုတ္ဘူး။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေသြးခ်င္း ရခိုင္သားေတြ ဘိုးစဥ္ေဘာင္ဆက္ ပိုင္ဆိုင္ၾကတဲ့ ေျမမွာ ၎တို႔ဟာ အုံက်င္းလိုက္ က်ဴးေက်ာ္ ေနထိုင္ ၾကတယ္။ ရုိးရိုးသားသား ေျပာရရင္ လူမ်ိဳးစြဲမပါဘဲ အမ်ိဳးသားေရး စိတ္ဓါတ္အရ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဒါကို မေက်နပ္ၾကဘူး၊ ဒါေပမယ့္ အဲတာကို ထားလိုက္ဦး.. မေက်နပ္လဲ ေရာက္ေနႏွင့္ၾကျပီ ဆိုေတာ့ သူတို႔ကို လူအျဖစ္ပဲ ရွဳျမင္လိုက္ျပီး လက္ခံထားလိုက္ျပီထား။

ဒါကုိ လူဝါးဝ ေရာင့္တက္ျပီး သူတို႔ဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ တိုင္းရင္းသားပါ၊ ဘဂၤါလီႏြယ္ ဘာသာစကားေျပာျပီး ဘဂၤါလီမဟုတ္ပါဘူး၊ အာရပ္နဲ႔ ရခိုင္ေတြစပ္ထားတာပါ စသည့္ျဖင့္ မရိုးမသား လီဆည္ေနတာေတြ သမိုင္းကိုလိမ္ဖို႔ ၾကိဳးစားေနတာေတြကို က်ဳပ္တို႔ မေက်နပ္ၾကတာ။ အစစ္အမွန္ကေန ကင္းကြာတဲ့ BBC သတင္းရဲ႕ေျမပံုမွာ ရခိုင္ျပည္နယ္ကို ရိုဟင္ဂ်ာေဒသအျဖစ္ ပံုေတြနဲ႔ အခန္႔သားေဖၚျပျခင္း ျပဳလိုက္တာကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ကို ေဒါသထြက္ေစျပီး ခါးခါးသီးသီး မေက်နပ္ၾကတာ ျဖစ္တယ္။ (စကားခ်ပ္။ လူမ်ိဳးႏြယ္ ဆင္းသက္မႈကို ေျခရာခံရင္ ဘာသာစကားကေန ေျခရာခံရတယ္ ရိုဟင္ဂ်ာဆိုသူေတြဟာ Chittagongnian ႏြယ္ဝင္ ဘာသာစကားေျပာတာ ဘဂၤါလီႏြယ္ေတြမို႔႔ပဲ လိမ္လို႔မရပါ။ အရွင္းဆံုးကေတာ့ DNA စစ္ၾကည့္ လိုက္ပါ)။

သူတို႔ရဲ႕ က်န္းမာေရး ပညာေရး စီးပြားေရး လူတန္းေစ့ဖို႔ အတြက္ ရိုးရိုးသားသား ေတာင္းဆိုၾကပါ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အတိအလင္း လက္ခံပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ တစ္မ်ိဳးလံုးဟာ တိုင္းရင္းသားပါဆိုျပီး ႏိုင္ငံေရးအရ လူဝါးဝတာကို မေထာက္ခံၾကပါနဲ႔။ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ား အထူးသျဖင့္ ရခိုင္တိုင္းသားေတြရဲ႕ နစ္နာမႈကိုလဲ ထည့္တြက္ၾကပါ။ သူတို႔ ဘိုးဘြားစဥ္ဆက္ ပိုင္ဆိုင္ ေနထိုင္ခဲ့တဲ့ နယ္ေျမထဲက ၾကီးမားတဲ့ အစိတ္အပိုင္းကို လူမ်ိဳးျခားေတြအတြက္ ဖယ္ေပးလိုက္ ရတာနဲ႔တင္ ရခိုင္သားေတြမွာ လူမႈေရး ႏိုင္ငံေရးအရ အမ်ားႀကီး နစ္နာလွပါျပီ။ ဒီထက္ပိုျပီး လူမ်ိဳးျခားေတြကို ရခိုင္မ်ိဳးႏြယ္ေအာက္ သြတ္သြင္း တံဆိပ္ကပ္တာ ရခိုင္ အမ်ိဳးသားေရးကို ျပင္းျပင္းထန္ထန္ အေစာ္ကားခံတာျဖစ္ပါတယ္။

အက်င့္ပ်က္ အစိုရ အရာရွိေတြ အကူအညီနဲ႔ ဘဂၤါလီေတြရယ္၊ ယူနန္တရုပ္ေတြရယ္ ျမန္မာျပည္ထဲကို စိမ့္ဝင္ေနၾကတာ ဘယ္သူမွ ျငင္းမရတဲ့ မ်က္ဝါးထင္ထင္ ကိစၥပဲ။ မွတ္ပံုတင္မရွိ သန္းေခါင္စာရင္းမရွိတဲ့ ဘဂၤါလီစကားလဲ ေျပာၾက၊ ဘဂၤါလီသြင္ျပင္ လကၡဏာလဲ ရွိၾကတဲ့ ဒီရိုဟင္ဂ်ာဆိုတဲ့ ေခါင္းစဥ္ေအာက္မွာ ဘဂၤလားက ဘဂၤါလီေတြ ဘယ္ေလာက္ရာႏႈန္း ပါဝင္ေနမယ္ဆိုတာ ဘယ္သူေျပာႏိုင္လဲ၊ ရိုဟင္ဂ်ာဟာ တိုင္းရင္းသားပါလို႔ လက္ခံလိုက္ရင္ ကေလးေကာ ေခြးေကာကအစ ႏိုင္ငံသား ျပဳေပးရေတာ့မယ္။ အဲတာကို အခြင့္ေကာင္းယူျပီး ဘဂၤါလီေတြ ဘယ္ေလာက္ ပါဝင္လာမယ္ဆိုတာ ေတြးမိၾကပါလား။

အခုက်ယ္က်ယ္ေလာင္ေလာင္ ျဖစ္ေနတဲ့ျပသနာက အမွန္တကယ္ လူတန္းမေစ့ နစ္နာေနတဲ့ ရိုဟင္ဂ်ာဆိုသူေတြ ဆီက လာတာမဟုတ္ဘူး ျပည္ပေရာက္ ေရေပၚဆီေတြဆီက လာေနတာ.. ၎တို႔ ကိုယ္က်ိဳး စီးပြားအတြက္ ျပသနာကို ပိုမိုခက္ခဲေအာင္ လုပ္ေနတာ... ၎တို႔အေနနဲ႔ ရိုဟင္ဂ်ာေတြေပၚ တကယ္ေစတနာရွိရင္ ရိုဟင္ဂ်ာေတြအတြက္ လူသားျခင္း စာနာတဲ့ အကူအညီေတြ ရရွိေရး အတြက္သာ ပထမဦးစားေပး ေတာင္းဆိုသင့္တယ္.. ရိုဟင္ဂ်ာေတြရဲ႕ လူအခြင့္အေရးအတြက္ ရိုဟင္ဂ်ာေတြကို တိုင္းရင္းသားအျဖစ္ လက္ခံရမယ္ဆိုတာ မေရာင္ရာ ဆီလူးတာပဲ။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ လူအခြင့္အေရး ဆံုးရွဳံးေနတာ ရိုဟင္ဂ်ာေတြခ်ည္းပဲမဟုတ္ဘူး.. ႏိုင္ငံသားစစ္စစ္ေတြလဲမွာလဲ ဆံုးရွဳံးေနတာပဲ။ ရခိုင္တိုင္းရင္းသားေတြရဲ႕ နယ္ေတြဘက္ကို ဆင္းၾကည့္ပါ ဆင္းရဲမြဲေတမႈ၊ က်န္းမာေရး ပညာေရး ခ်ိဳ႕တဲ့မႈေတြဟာ ရိုဟင္ဂ်ာေတြ ခံေနရတာထက္ မနိမ့္ဘူး.. ရိုဟင္ဂ်ာေတြကို တိုင္းရင္းသား အျဖစ္ လက္ခံ ႏိုင္ငံသားျပဳေပးရံုနဲ႔လည္း သူတို႔ျပသနာေတြ အားလံုး ေျပလည္မသြားႏိုင္ဘူး။

လူ႔ခြင့္အေရးဆိုတာ တစ္ခုပဲေျပာခ်င္တဲ့သူေတြ ေသေသခ်ာခ်ာ စဥ္းစားပါ။ ရိုးရိုးသားသား လူအခြင့္အေရး ဆိုတဲ့ဘက္က ရပ္တည္သူေတြကုိ ေလးစားပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ရိုဟင္ဂ်ာရဲ႕လူအခြင့္အေရးနဲ႔ ရိုဟင္ဂ်ာ တိုင္းရင္းသားျပဳေရးဟာ မ်ားစြာကြာျခားတယ္ဆိုတာ သတိထားပါ။ လူအခြင့္အေရးေဟ့ဆိုတာနဲ႔ ဘာမွမစဥ္းစားပဲ မဆိုင္မဆိုင္ ရိုဟင္ဂ်ာေတြကို တိုင္းရင္းသားအျဖစ္ လက္ခံေပးလိုက္ရရင္ ေနာက္ဆက္တြဲ ဘာျပသနာေတြ ျဖစ္လာ ႏိုင္တယ္ဆိုတာ စဥ္းစားၾကပါ။ အက်ိဳးဆက္အျဖစ္ မူလေဒသခံရခိုင္နဲ႔ က်ဴးေက်ာ္သူ ရိုဟင္ဂ်ာ ေတြၾကားမွာ လူမႈေရးျပသနာေတြ ရွိလာမွ အေသအျခာပဲ။ အဆံုးမသတ္ႏိုင္တဲ့ ေသြးေခ်ာင္းစီး သတ္ပြဲေတြ ျဖစ္မလာႏိုင္ဘူးလို႔ ဘယ္သူအာမခံႏိုင္ပါမည္လဲ။

အႏွစ္ခ်ဳပ္ေျပာခ်င္တာကေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဟာ ရိုဟင္ဂ်ာဆိုသူေတြရဲ႕ လူသားျဖစ္တည္မႈကို လက္ခံတယ္၊ သူတို႔အား လူသားျခင္းစာနာတဲ့ အကူအညီေပးမႈေတြကုိ လက္ခံတယ္။ သူတို႔ကို ႏွိမ့္ခ်ခ်ိဳးႏွိမ္ ဖိႏွိပ္ထားဖို႔ လိုလားေနၾကတာ မဟုတ္ဘူး။ ၎တို႔အခြင့္အေရးကို သင့္တင့္ေသာနည္းနဲ႔ မွန္မွန္ကန္ကန္ေတာင္းဆိုလွ်င္ ဆန္႔က်င္စရာ မရွိ။ ႏိုင္ငံသားျဖစ္ဖို႔ အရည္အခ်င္း ျပည့္မီျပီး ႏိုင္ငံေတာ္အေပၚ သစၥာေစာင့္သိမည့္ သူမ်ားအား ႏိုင္ငံသားျပဳေရးကို လက္ခံတယ္။ သို႔ေသာ္လည္း ျပသနာကို အေျဖရွာျခင္း မဟုတ္ဘဲ ပိုမိုခက္ခဲေအာင္ လုပ္တဲ့ လုပ္ရပ္ျဖစ္တဲ့ ရိုဟင္ဂ်ာအား ျမန္မာတိုင္းရင္းသား ျပဳေရး (တစ္နည္းအားျဖင့္ ဘဂၤါလီမ်ားအား အံုလိုက္က်င္းလိုက္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားျပဳျပီး နယ္ေျမ ခြဲေဝေပးေရး) ဆိုတဲ့ ရိုးသားမႈလံုးဝမရွိ အလိမ္အညာေတြ ျပည့္ေနတဲ့ လႈပ္ရွားမႈကို အျပင္းအထန္ ဆန္႔က်င္ရွံဳ႔ခ်ပါတယ္။

By Yarzar Yeni FaceBook:

4 comments:

Anonymous said...

ရခိုင္ေတြကို လက္နက္ေတြတပ္ဆင္ေပးလိုက္ၾကပါလား....ရခိုင္ကိုယ္ပိုင္တပ္ဖြဲ ့ေတြတည္ေထာင္ၾကပါ ..ကိုယ့္ျပည္နယ္ကိုယ္ေစာင့္ေရွာက္ၾကပါ.က်ြန္ေတာ္တို့လည္း.တတ္အားသမွ်ေထာက္ပံ့ပါမယ္..ဒီဟာက ကိုယ့္ျပည္နယ္ကိုယ္ လက္နက္ကိုင္ေစာင္ေရွာက္မွေျပလည္မယ္လို ့ပဲယူဆပါတယ္

Anonymous said...

အဲဒီ့ေကာင္ေတြဟာ အဲလုိပဲ ေခါင္းေလး၀င္ပါရေစအံုး .. -င္ေလး ၀င္ပါရေစအံုး... ဆုိပီး.. အျပီးသတ္ရင္.. ရသမွ်၀ါးမ်ိဳခ်င္ေနတာ... လီဆယ္ေျပာတဲ့ေနရာမွာလဲ... ကုလားမူ မူ တာ.. ကုလားခြ်ဲ ခြ်ဲတာလဲသူဒုိ့ပဲ... ျမန္မာ့ေျမ ကုိေတာ့ အပါမခံနုိင္ဘူး..ေဟ့.. နတ္သမီးျမန္မာ့ေျမပံုကုိ ေတာ့ အမဲ မခံနုိင္ဘူး... ငါတုိ့တုိင္းရင္းသားလဲမဟုတ္ဘူး... နင္တုိ့ အမ်ိဳးအနြယ္တိုင္းျပည္ကုိပဲနင္တုိ့.. ခုိၾကပါ... ရန္ကုန္မွာလဲ.. ျမိဳ႔ထဲ ေနရာေကာင္းမွန္သမ်ွက.. ဒင္းတုိ့ပဲ..မဂၤလာေတာင္ညႊန့္နဲ့ ဗိုလ္တေထာင္ဆုိ.. ကုလားတုိင္းျပည္လားေအာက္ေမ့ရတရ္... ထားပါ..ဒါကေတာ့... ဒို့ေတြအားလံုးရဲ့ စိတ္ထားကေတာ့ .. တသမတ္ထဲပဲ လံုး၀လက္မခံနုိင္ဘူးေဟ့...

Anonymous said...

No!!! We cannot accept them who are prone to be dangerous for our society. Danger ... Danger... Danger... Our nations, all watch out!!! Our nations, be united, be strong!!!

Anonymous said...

ေတာေၾကာင္ေတြ လက္ခေမာင္းခတ္တာ တိုင္းျပည္အုပ္ခ်ဳပ္သူေတြ အသံုးမက်ခဲ႔လို႔ ၊ အတၱမ်ားေနခဲ႔ၾကလို႔ပါ။
အမ်ိဳးသားျပန္လည္ သင္႔ျမတ္ေရး၊ ဘာသာ သာသနာျပန္႔ပြားေရး ပိုလုပ္ၾကပါ။ တိုင္းျပည္ခ်စ္စိတ္ လူမ်ိဳးခ်စ္စိတ္(ကိုယ္႔အမ်ိဳးခ်ည္းပဲမဟုတ္)ျပင္းထန္ၾကေစခ်င္တယ္။