Pages

Monday, November 14, 2011

အဂၤလိပ္ေခတ္က သန္းေခါင္စာရင္းမွာ ရိုဟင္ဂ်ာ ဆိုတဲ႕ စကားလံုး မေတြ႕....

ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ၊ ေဒသတစ္ခုကို သိမ္းသြင္းအုပ္ခ်ဳပ္တဲ့ အစိုးရပဲ
ျဖစ္ျဖစ္၊ တည္ေထာင္တဲ့အစိုးရပဲ ျဖစ္ျဖစ္ လူဦးေရ သန္းေခါင္စာရင္းကို
ေကာက္ခံႀကရပါတယ္။ မိသားစုမွာ လူဘယ္ႏွစ္ေယာက္ရွိလဲ သိမွ သူတို႕နဲ႕
ညီမွ်တဲ့ အလုပ္ေတြကို အေကာင္းမြန္ဆံုး၊ အထိေရာက္ဆံုး လုပ္ႏုိင္မွာပါ။
ဥပမာ- သံုးေယာက္ပဲ ရွိတဲ့ မိသားစုအတြက္ တစ္ရက္စားဖို႕ ၀က္သား ၁၀ ပိႆာ
၀ယ္လာရင္ ပိုလွ်ံျပီး ပုပ္သိုးဆံုးရွံဳးရမွာပါ။ Efficient မျဖစ္ပါဘူး။
အဲဒါေႀကာင့္ ရခုိင္ျပည္ကို အုပ္ခ်ဳပ္တဲ့ အဂၤလိပ္ေတြဟာ ထိထိေရာက္ေရာက္
အုပ္ခ်ဳပ္သိမ္းပိုက္ထားႏိုင္ဖို
႕အတြက္ သန္းေခါင္စာရင္းေတြ
ေကာက္ယူခဲ့ပါတယ္။၁၉၀၆ ခုႏွစ္ Akyab (စစ္ေတြ) District Gazetter အရ ရခုိင္ျပည္မွာ ရွိေနတဲ့
တုိင္းဦးသားနဲ႕ တုိင္းဦးသားမဟုတ္တဲ့ လူဦးေရ စာရင္းကို ေအာက္ပါအတိုင္း
ေဖာ္ျပထားပါတယ္။


တိုင္းဦးသားလူမ်ိဳးမ်ား (Indigenous Races) - Arakanese (239,649),
Burmese (35,751), Kamis (11,595), Mros (10,074), Chins (9,415),
Daingnets (3,412), Chaungthas (247) and Thets (232)


တိုင္းဦးသားမဟုတ္သူမ်ား (Non-Indigenous Races) - British (209),
Eurasians (159), Chinese (939), Shaikhs (152,074), Saiyyads (1,254),
Pathans (126), Zairbadis (108), other Muslmans (1,325), Sudras
(6,016), Kayasths (2,888), Uriyas (625), Brahmans (398), Chatris
(377), Dhobis (263), Waddars (233), Nats (226), Burua Maghs (165),
Chetties (164), Doms (143), Malas (142), Marabans (125), Banias (114)
and other Hindus Castes (2104)


ျွဗိတိသွ်အစိုးရရဲ႕ ဒီေလာက္ စံုလင္တဲ့ လူမ်ိဳးေတြကို စုစည္းထားတဲ့
စာရင္းထဲမွာ ရိုဟင္ဂ်ာဆိုတဲ့ သူတို႕ ေျပာေျပာေနတဲ့ လူမ်ိဳးအမည္ ပါပါသလား။
စာဖတ္သူတို႕ စဥ္စားႀကပါကုန္။


ရခုိင္ျပည္ကို ဘုိးေတာ္ေမာင္၀ိုင္းသိမ္းေတာ့ ေသတဲ့လူက ေသ၊
ယခုဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံေတာင္ပိုင္း၊ ပင္လယ္ကမ္းနားက ကြ်န္းစုေတြနဲ႕
Sunderbuns ဘက္ေတြကို ထြက္ေျပးတဲ့သူက ေျပး၊ စစ္သံု႕ပန္းအျဖစ္ပါတဲ့လူက
ပါနဲ႕ လူဦးေရက အရမ္းနည္းပါးသြားပါတယ္။ ဒါေႀကာင့္ ႏိုင္ငံျခားသားေတြကို
စိုက္ပ်ိဳးကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းေတြမွာ သံုးဖို႕ ေခၚလာပါတယ္။ အဲဒီအခ်ိန္တုန္းက
ရခုိင္ျပည္မွာ ရတဲ့လုပ္ခဟာ ဘဂၤလားေဒသမွာ ရတဲ့ လုိခထက္ အရမ္းမ်ားတယ္လို႕
ကိုလိုနီအစိုးရ အရာရွိႀကီး Sir Arthur Phayre က ေရးပါတယ္။ (ဒါ့အျပင္
အဂၤလိပ္ျမန္မာ စစ္ပဲြသံုးပြဲအတြက္ ေခၚလာတ့ဲ ဘဂၤလီေတြလည္း ရွိပါေသးတယ္။)
အဲဒါေႀကာင့္လည္း ကိုလိုနီစနစ္ေအာက္မွာ စစ္ေတြခရိုင္ရဲ႕ လူဦးေရ
တိုးႏွဳန္းဟာ ၁၅၅ ရာခုိင္ႏွဳန္းထိ ရွိခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ အတြင္းပိုင္းက်တဲ့
ေက်ာက္ေတာ္လိုျမိဳ႕မွာေတာင္ ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ အတြင္း လူဦးေရ ၇၇
ရာခုိင္ႏွဳန္း တိုးလာတာ ေတြ႕ရပါတယ္။


အဂၤလိပ္ေခတ္ ၁၈၇၂ ခုႏွစ္၊ ၁၉၀၁ ခုႏွစ္ နဲ႕ ၁၉၁၁ ခုႏွစ္တို႕ရဲ႕
စစ္ေတြခရိုင္ရွိ လူဦးေရစစ္တမ္းကို ေအာက္ပါအတုိင္း ေတြ႕ရပါတယ္။


Races - 1872 - 1901 - 1911


Hindu - 2,655 - 14,455 - 14,454


Mahomedan - 58255 - 154,887 - 178,647


Burmese - 4,632 - 35,751 - 92,185


Arakanese - 171,612 - 239,649 - 209,432


Shan - 334 - 80 - 59Chin, Taungtha,
Khami, Daingnet - 38,577 - 35,489 - 34,020


Others - 606 - 1,355 - 1,146


Total - 276,671 - 481,666 - 529,943


အထက္ပါ လူဦးေရ စာရင္းမွာ ရိုဟင္ဂ်ာဆိုတဲ့ နာမည္ကို စာဖတ္သူတို႕
ေတြ႕ပါသလား။ မေတြ႕ပါဘူး။ မေတြ႕တာက မရွိခဲ့လုိ႕ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အဂၤလိပ္တို႕
အဂၤလိပ္ျမန္မာ စစ္ပဲြသံုးပဲြအတြက္ ေခၚလာတဲ့ ဘဂၤလီမူဆလင္ေတြရယ္၊
စုိက္ပ်ိဳးကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းေတြမွာ သံုးဖို႕ ေခၚလာတဲ့ မူဆလင္ေတြရယ္
ေပါင္းျပီးေတာ့ Mahomedan (မူဆလင္မ်ား)လို႕ အထက္ပါ ဇယားမွာ
ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ သူတို႕ေျပာေျပာေနတဲ့ အာရပ္ကုလားေတြက ရမ္းျဗဲကြ်န္းမွာ
စက္ေလွပ်က္လို႕ ေသာင္တင္တာကေန ရခုိင္ျပည္မွာ ေနလာႀကတယ္ဆိုတဲ့ဟာက
အဂၤလိပ္ေခတ္က တုိင္းဦးသား စာရင္းေကာက္ယူတုန္းက ေပ်ာက္ေနသလုိ
ျဖစ္မေနဘူးလား။ အဂၤလိပ္ေတြ မ်က္မွန္ထူထူ မတပ္ခဲ့လို႕
မျမင္ခဲ့ႀကဘူးနဲ႕တူပါတယ္။ ဒါမွမဟုတ္ သန္းေခါင္စာရင္းကို ညအခ်ိန္မွာ
ေကာက္ေတာ့ သူတို႕ အသားမဲလို႕ အဂၤလိပ္ေတြ မေတြ႕ခဲ့ႀကတာလား။ ရခုိင္ေတြလည္း
အသားညိဳႀကပါတယ္။ ရခုိင္ေတြ စာရင္းထဲမွာ ပါႀကတာပဲ။ အာရပ္ႏြယ္ဖြားေတြဆိုရင္
ရခုိင္ေတြထက္ေတာင္ သူတို႕ အသားပိုလတ္ျပီး ပိုေတာင္ ပါႀကရမွာေပါ့။
ဒီေကာင္ေတြ အီးေယာင္၀ါးလုပ္ေနတာ ႀကာလွျပီ။ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕
အေနာက္ဘက္တံတုိင္းေပါက္ေနတာေတြ၊ လုပ္ႀကံဖန္တီးဇာတ္လမ္းေတြကို ေသခ်ာ
အခ်ိန္မီ မကာကြယ္ႏိုင္ရင္ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ အနာဂတ္ေရးအတြက္
အထူးစိုးရိမ္စရာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

2 comments:

Anonymous said...

ေခၚေတာကုလား = ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံ စစ္တေကာင္း ခရိုင္မွစကားကိုအသံနက္ႀကီးမ်ားျဖင့္ေျပာသည့္ အလြန္အဆင့္အတန္းနိမ့္ေသာ ဘင္ဂါလီကုလားဟုျမန္မာအဘိဓာန္တြင္ထည့္သြင္းေပးရန္ ျမန္မာစာအဖြဲ႔ကို တိုက္တြန္းပါတယ္

Anonymous said...

post အသစ္ေလးဘာေလးလုပ္ဦးေလ