Pages

Monday, April 30, 2012

ရခိုင္အပါအဝင္ျမန္မာအားလုံးကို ငတုံး၊ငအ ေတြလို႕သတ္မွတ္ထားတဲ႕ VOA ျမန္မာသတင္းဌာနမွဴး ဦးသန္းလြင္ထြန္း ကိုဒီလိုတိုင္ၾကားရေအာင္

To, Broadcasting Board of Governors
     Attn: Mrs Hillary Rodham Clinton and Mr. Michael Lynton
    ဘုတ္အဖဲြ.
   ၀ါရွင္တန္ ဒီစီ
   ဧျပီ လ ၃၀ ရက္ ၂၀၁၂


အေၾကာင္းအရာ။ ။ သတင္း ဘက္ မ လိုက္ မႈ က်င္. ဝတ္ ကို ေဖါက္ ဖ်က္ သည္. VOA
                                  ျမန္ မာ ပိုင္း အယ္ ဒီ တာ ခ်ဳပ္ အား တိုင္ ျကား ျခင္း

လူ ၾကီး မင္း မ်ား ရွင္႔

က်မသည္ ျမန္မာျပည္တြင္ ေနထိုင္သူတစ္ဦးျဖစ္ျပီး ျမန္မာျပည္ဆိုင္ရာသတင္းမ်ားးကို ျပည္ပမွ ျမန္မာဘာသာျဖင့္ထုတ္လႊင့္သည့္ သတင္းဌာနမ်ားျဖစ္ေသာ BBC, VOA, RFA, DVB စသည့္ သတင္းဌာနမ်ားမွ ထုတ္လြင့္သည့္ သတင္းမ်ားကို ေန႔စဥ္နားေထာင္ေနသူတစ္ဦးလဲ ျဖစ္ပါသည္။ ယခုအခါတြင္ အင္တာနက္ တြင္္သာမက ျမန္မာျပည္ဂ်ာနယ္မ်ားတြင္ပါ လူတုိင္းစိတ္၀င္တစားဖတ္ရွဴေနၾကသည့္ သတင္းမွာ VOA ျမန္ မာ ဌာန မႈး ဦးသန္းလြင္ ထြန္း က ရုိ ဟင္ ဂ်ာ ေတြ ကို ေဇာင္းေပး ျပီး မမွန္ကန္ ေသာ ဝါဒျဖန္ ခ်ီ ေ၇း လုပ္ထား ေသာ ၂၀၊ဧျပီ၊ ၂၀၁၂ တြင္ေဖာ္ျပထားေသာ အေမရိကန္အေျခစိုက္ ရိုဟင္ဂ်ာအသင္းရဲ ႔ ေခါင္းေဆာင္တဦးျဖစ္သူ Dr. Wakar Uddin  ႏွင္႕interview အေပါၚ မေက်နပ္ ျဖစ္ ေန ၾကေသာ ျပည္ သူ လူ ထု ၏ သေဘာထား မ်ား ျဖစ္ ပါ သည္။ Ref : http://www.voanews.com/burmese/news/democracy-forum/burma_democracy_04-22-2012-148341035.htmlျမန္ မာျပည္ ၇ခိုင္ ျပည္ နယ္ တြင္ လူဝင္ မႈ ၾကီးၾကပ္ ေ၇း ႏွင္. ညိႇ ေန ေသာ ဘဂၤလား ေဒ.၇ွ္ ဖြား ရုိဟင္ ဂ်ာ တို..သည္ စာနယ္ ဇင္း က်င္. ဝတ္ ကို ခိ်ဳး ေဖါက္ ျပီး ျမန္မာပိုင္း VOA သတင္း ဌာ န မႈး ဦး သန္းလြင္ ထြန္း နွင္. ပူးေပါင္း ကာ သူတို. ျမန္မာ နိင္ ငံ တြင္ ၾကံဳေန ရ သည္. လူ ဝင္ မႈ ျပသနာ ကို လူ.အခြင္. အေ၇းျပသနာျဖစ္ ေအာင္ ၾကိဳးစား ေန ျခင္း ကို ျမန္ မာ ျပည္ ရွိ ဘယ္သူ ကမွ လက္ ခံ မည္ မဟုတ္ ပါ။ VOA ၏ရုပ္ျမင္ သံၾကား အင္တာ ဗ်ဴး သည္ တဖက္ သတ္ ဝါဒျဖန္. ခ်ီ မႈျဖစ္ပါ သည္။ ဤ ကိစၥ နွင္. ပတ္သက္ျပီး VOA ဌာနမႈး သန္း လြင္ ထြန္း က ေဒ သ ခံ ရ ခိုင္ လူ မ်ိဳး မ်ား နွင့္ သမိုင္း ပညာရွင္ မ်ား ကို ဘက္ ၂ ဖက္ ကို လံုးဝ မေမး ျမန္း ပဲ ရုိ ဟင္ ဂ်ာ ကို က်မ တို. နိုင္ ငံ ၏ လူမ်ိဳး စု တ စု လို ေမးျမန္း၍ ဝါဒ ျဖန္. ခ်ီ ၊ ရဳိဟင္ဂ်ာအေ၇း ကို သာ ေၾကျငာ တင္လႊင့္သြားခဲ့သည္မွာ အလြန္မွ ျမန္မာျပည္ ပရိသတ္အတြက္ ခံျပင္း စရာ၊ စိတ္မေကာင္း စရာ ျဖစ္ ပါ သည္။

သို.ေသာ္လည္း ျမန္မာျပည္သူမ်ား စိတ္၀င္စား သိခ်င္ေနေသာ အခ်က္ မွာ မည္ သည္.အေၾကာင္း ေၾကာင္. ဦးသန္း လြင္ ထြန္း က ဤ ရုိဟင္ဂ်ာ သတင္းကို VOA မွ သတင္း မွ်တမႈ မရွိပဲ၊ ဘက္မလိုက္မွု အေျခခံ စံေတြ ကို ေလးစား ျခင္း မရွိပဲ အဂတိ သံုးျပီး သတင္း မမွန္ တာ သတင္း မစစ္ တာ ကို ၾကံဖန္ ထုတ္လႊင့္ျခင္းကို ယေန.အခ်ိန္္အထိ ဘယ္သူမွနား မလည္ နိုင္ ၾကပါ။ ။ ထိုသတင္းႏွင့္္ ပတ္သက္ျပီး ေသာတရွင္မ်ားမွ ျမန္မာပိုင္းဆုိင္ရာဌာနမွဴး ဦးသန္းလြင္ထြန္းအား သတင္း ေရြးခ်ယ္ မႈ ေပၚလစီ၊ ဦးစားေပး သတင္း ေၾကျငာမႈဆိုင္ရာ လမ္း ညႊန္ မႈ ေတြကို တရား ဝင္ ထုတ္ေပး ၇န္ မၾကာခဏ ေတာင္္းဆိုသူမ်ား ရွိပါသည္။ သို.ေသာ္ ျမန္မာပိုင္းဆိုင္ရာ ဌာနမွဴး ဦးသန္းလြင္ထြန္းသည္ VOA ၏ Charter စံနွန္း မ်ား ျဖစ္ သည္. သတင္းမွန္ ကန္ မႈ၊ သတင္း ဇစ္ ျမစ္ အနည္း ဆံုး ၂ ခု မွ သတင္း ယူေသျခာေစမႈ၊ ဘက္မလိုက္မႈ၊ ဘက္ေပါင္း စံု အသံေပါင္း စံု မွသတင္းအၾကံဳး ဝင္ မႈ စသည္ စံ တို. ကို တမင္ ပစ္ ပယ္ ၊မေလးမစားလုပ္ ကာ၊ ျမန္မာ ျပည္ ရွိ ပရိတ္သတ္ၾကီးကို သမိုင္း လိမ္ ရိုဟင္ ဂ်ာ အင္တာဗ်ဴး မ်ား ျဖင္. ေစာ္ ကား ခဲ.ပါ သည္။ တာ၀န္ရွိသူ သန္း လြင္ ထြန္း သည္ မည္ သည္. ဆႏၵျဖင့္. ဤအစီအစဥ္မ်ားကို တင္လႊင့္ေနသည္ ကို က်မ တို. သိလိုပါ သည္။ ထင္ရွားေနပါသည္္။ တတိုင္း ျပည္ လံုး က လံုး ဝ လက္ မခံ နိုင္ ေသာ ၊ မမွန္ ကန္ ေသာ ရိုဟင္ ဂ်ာ ဝါဒျဖန္. ခ်ီ ေ၇း မ်ား ေၾကာင္႕VOA ျမန္မာပိုင္း အစီအစဥ္ က တာဝန္ ရွိသူမ်ား က VOA ၏ ဂုဏ္ သိကၡာ image က် ဆင္း ေအာင္ လုပ္ ေန သလို ျဖစ္ ေန လ်က္ ရွိပါ သည္။

က်မသည္ ျမန္မာျပည္တြင္ ဒီမိုကေရစီေရးအတြက္ တက္တက္ၾကြၾကြပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ေနသူတစ္ဦးျဖစ္ျပီး က်မေရာက္ေလရာ ျမို. ရြာ တိုင္း ၏ စကား၀ိုင္းမ်ားတြင္ သတင္းဌာနမ်ား၏ အထူးသျဖင့္ VOA ၏ သတင္းျဖန္.ေ၀မွု တာ၀န္ပ်က္္ကြက္မွုမ်ားကို ေျပာၾကားေနၾကသည္ကို ေတြ.ျမင္ၾကားသိေနရပါသည္၊ ထို.ေၾကာင့္ VOA ၏ပရိသတ္တစ္ဦးအေနျဖင့္ အၾကံျပဳလိုသည္မွာ သတင္းဌာန၏ ေပၚလစီ မူ၀ါဒမ်ားႏွင့္အညီ သတင္းထုတ္လႊင့္ေပးနိုင္ျခင္းမရွိသည့္ ျမန္မာပိုင္းဆိုင္ရာဌာနမွဴး ဦးသန္းလြင္ထြန္းအား သင့္ေတာ္သလို အေရးယူေဆာင္ရြက္ေပးပါရန္ တုိင္ၾကားအပ္ပါသည္။

ေလးစားစြာျဖင့္

Your name
Your phone or email or
Your address      ေတြထည့္ေပးလိုက္ရင္ ရပါျပီ။
  အမ ေအးေအးစိုးဝင္း ကဒီ sample letter ကိုကူညီတာပါ။  
Credit to Aye Aye Soe Win။


စာျဖင့္ေရးသားမည္ဆိုပါက


     To, Broadcasting Board of Governors
    Attention to : Hillary Rodham Clinton or Michael Lynton
                          BBG members
                             C/O
                          US Embassy
                          110 University Ave
                          Kamayut Township,
                          Yangon  Myanmar သို႕ေပးပို႔ႏိုင္ပါတယ္။ စာေရာ email ပါေပးပို႔ၾကပါ၊


ကြၽန္ေတာ္တို႔ VOA ျမန္မာသတင္းဌာနမွဴး ဦးသန္းလြင္ထြန္း  ကေအာက္ပါ The VOA Charter ကိုေဖာက္ဖ်က္၍တိုင္တန္းတာပါ။

To protect the integrity of VOA programming and define the organization's mission, the VOA Charter was drafted in 1960 and later signed into law (Public Law 94-350) on July 12, 1976, by President Gerald Ford. It reads:

The long-range interests of the United States are served by communicating directly with the peoples of the world by radio. To be effective, the Voice of America must win the attention and respect of listeners. These principles will therefore govern Voice of America (VOA) broadcasts.

1. VOA will serve as a consistently reliable and authoritative source of news. VOA news will be accurate, objective, and comprehensive.

2. VOA will represent America, not any single segment of American society, and will therefore present a balanced and comprehensive projection of significant American thought and institutions.

3. VOA will present the policies of the United States clearly and effectively, and will also present responsible discussions and opinion on these policies.

အခ်က္ ၁ ကို သန္းလြင္ ထြန္း မ်က္ နွာေျဗာင္ တိုက္ ျပီး ခ်ိဳးေဖါက္ ပါ တယ္။

သတင္း ေၾကျငာ ခ်က္ တ ခု ဟာ တိက် မွန္ ကန္ ဖို. Accuracy.. ဘက္ လိုက္မႈ ကင္း ဖို. Objectivity...အသံေပါင္း စံု ဘက္ ေပါင္း စံု ကုိ ျဖန္က်က္ အက်ဳံး ဝင္ေစဖို. Comprehensiveness ရွိရပါ မယ္။ ဒီ ရုိဟင္ ဂ်ာ အင္ တာ ဗ်ဴး ကို တင္ ဆက္ သြား တဲ. သန္. လြင္ ထြန္း သူ ဘာ လုပ္ ထား သလဲ သူ သိ ပါတယ္။ ဒါ ဟာသမိုင္း လိမ္ အခ်က္ အလက္ ေတြလိမ္ ထား တဲ. ေသြးရုိး သားရုိး aired program မဟုတ္ ပါ။ ဒီ အတြက္ အမွန္ တရား ကို ျမတ္ ႏုိး ျပီး ျမန္မာျပည္ သမိုင္း အမွန္ ကို အမွန္ အတိုင္း မပ်က္ စီးေစခ်င္ တဲ. သူအား လံုး ဝိုင္း ဝန္း ေဖၚ ထုတ္ ရ မွာ ျဖစ္ ပါ တယ္။ ဒီတခု တင္ မက၊သူ ဟာ သူ ဌာနမႈးျဖစ္ေန တဲ. VOA ျမန္ မာ ပိုင္း မွာ သူ. လုပ္ ပိုင္ ခြင္. ထက္ ေက်ာ္ ျပီး ေသာတ ရွင္ ပရိတ္ သတ္ ေတြ ကို မမွန္ ကန္ တဲ. ဝါဒ ျဖန္ ခ်ီ ေ၇း ကို တမင္ လုပ္ ျပီး ေစာ္ ကား တာေတြ၊ သတင္း ဌာန အလြဲသံုးစား ျပဳတာ ေတြ ရွိ ခဲ.ပါတယ္။ စျပီး သတင္း ယူ က ထဲ က VOA အယ္ ဒီတာ အဖြဲ.အေန နဲ. ( မူ အ ရ တကယ္ အလုပ္ လုပ္ မယ္ ဆို ရင္) ေၾကျငာ မဲ. သတင္း တပုဒ္ ရဲ. ဇစ္ ျမစ္ source of news ကို ေန ရာ ၂ ေန ရာ က အနည္း ဆံုး ေသခ်ာ ေစ ျပီး မွ သတင္း ယူ ရပါ တယ္။ ဒါ မွ မဟုတ္ ရင္ ေပး ခ်င္ ေျပာခ်င္ တဲ.သူ တေယာက္ က ဒါေျပာလိုက္..ဒါေ၇းလိုက္ ..ဆို ျပီး မိမိ ေၾကျငာ ခ်င္ တာ ရွိ ရင္ တခုခု ကို လက္ လြတ္စပယ္ လွမ္း ခိုင္း လိုက္ ရုံေပါ.။ ဒီ လို လုပ္ လို. မရပါ ဘူး။ ေသခ်ာခိုင္ မာေသာ reliable news ျဖစ္ ေစ ဖို. ေန ရာ ၂ ေန ရာ two independent sources က သတင္း ကို စု ျပီး မွ သတင္း လုပ္ လို. ရတာပါ။. သန္. လြင္ ထြန္း ဟာ ေဒသခံ ရခိုင္ အမ်ိဳးသား ေတြ..ရခိုင္ အဖြဲ.အစည္း ေတြ..ျပီးေတာ. ဆိုင္ ရာ လူ ဝင္ မႈ ၾကီး ၾကပ္ ေရး က ေဒသဆိုင္ ရာ ကန္. သတ္ ခ်က္ ေတြ ..ျပီးေတာ. ဒီကိစၥ ကို မမွန္ တဲ. အ တြက္ ကန္. ကြက္ ေန ၾကတဲ. ျမန္ မာ နိုင္ ငံ သား ေတြ ဘယ္ သူ ေတြ ကို မ်ား သူ. အင္တာဗ်ဴးမွာ. ၂ ဘက္ balanced မွ်တမႈရွိေအာင္ ထည္. စဥ္း စား ခဲ.တာ မဟုတ္ ပါ ဘူး။ ရဳိဟင္ ဂ်ာ ဖက္ က မမွန္ ကန္ တဲ.
ဇတ္ လမ္း ေျပာေန သူ ကို သာ တ ဖက္ သတ္ ေဇာင္း ေပး interview သြား ပါ တယ္။. သတင္းသမား ဘက္ မလိုက္ ေရး ဆို တဲ. အလြန္ အေရးၾကီး တဲ.စံနွန္း ကို လဲ ဒီ လို ခ်ိဳးေဖါက္ လိုက္ ျပန္ ပါ တယ္။ ဒီေတာ. အေမရိကန္ နိင္ ငံ မွာ ပင္ပင္ ပန္းပန္း အလုပ္ လုပ္ ျပီး ေပး ထား ရ တဲ. Income taxေတြ နဲ. ျပည္သူ. ေပးတဲ. လစာ ကို ယူ ..သူ.အလုပ္ သူမလုပ္ ပဲ..သူ.အထက္က VOA အဖြဲ.ၾကီး ရဲ. Charter ကို အလ်ား လိုက္..ေဒါင္ လိုက္ ငါ လုပ္ ခ်င္ တာ လုပ္ လို. ေဖါက္ ဖ်က္ လို. ရတယ္ ဆို ျပီး ျပည္ပ က တာဝန္ မဲ. media ျမန္မာသတင္း သမားေတြကို တိုင္းျပည္ကို ခ်စ္..အမွန္တရား ကို ဘာႏဲ.မွ အေပးအယူ မလုပ္မဲ. ..အမ်ဳိဳးေကာင္းသား အမ်ိဴးေကာင္းသမီး အား လံုး က ျပတ္ျပတ္ သားသား ရင္ ဆိုင္ ဖို. လိုတဲ.အခ်ိန္ ေရာက္ ေန ပါ ျပီ ။ BBG ကို စာေရးၾက ပါ။. VOA ကို ဆန္. က်င္ ၾကပါ။ ဒါ က်မတို.ရဲ. ေဘး သင္. ေန တဲ. ျမန္ မာနိုင္ ငံ ကို ေစာ္ကားျခင္း ျဖစ္ ပါ တယ္။ မမွန္ ကန္ တဲ.သူ ေတြ သူတို. လုပ္ ခ်င္ ရာ လုပ္ ခြင္. မ ရွိပါ ဘူး။ ဒါမ်ိဴးေတြျဖစ္ ေန တိုင္း ရပ္ ၾကည္.သူေတြ ကလည္း ျပဳ သူ ေတြ လို ပဲ အျပစ္ ရွိ ပါ တယ္။ ဒုတ္ေတြ ဒါး ေတြ မ ကိုင္ ပဲ ..ယဥ္ေက်း လိမၼာ အသိဥာဏ္ သံုး ျပီး ဇြဲ ရွိ ရွိ နဲ. ဒီ ကိစၥ ကို ဝိုင္း ေျဖ ရွင္း ၾက မယ္။

ေက်း ဇူး တင္ ပါ တယ္။

ေအးေအး စိုး ဝင္းဤစာကိုု ပို.ေသာသူတို.သည္ မိမိတို.၏ လက္မွတ္ နာမည္ ဆက္သြယ္္ရမည့္ လိပ္စာ ဖုံးနံပါတ္နွင့္ အီးေမးလ္( ရွိပါက) ထည့္သြင္းေဖၚျပ၍ ပို.ေပးရမည္ ျဖစ္ပါသည္၊ မိမိကိုယ္မိမိ ယုံၾကည္ပါ။

အီးေမးလ္ျဖင့္ ပို.မည္ဆိုပါက

publicaffairs@bbg.org လိပ္မူရန္မွာ ဟီလာရီကလင္တန္ႏွင့္
Michael Lynton ျဖစ္ ပါ သည္။ သူတိုး ၂ ဦး စလံုး BBG ရဲ. Board membersျဖစ္ ပါ တယ္။

0 comments: