Pages

Wednesday, June 13, 2012

ႏုိင္ငံျခားသားစိမ့္၀င္မႈ အမ်ိဳးသားေရးျပႆနာ

႐ိုဟင္ဂ်ာျပႆနာအေပၚ ျမန္မာ ႏိုင္ငံအစုိးရက တစ္စံုတစ္ရာ ထုတ္ ျပန္ေျပာဆုိျခင္းမရွိေသးေသာ္ လည္း ႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ားသည္ ျမန္မာ တုိင္းရင္းသားမ်ားမဟုတ္ဘဲ ႏုိင္ငံ အတြင္း အုပ္ခ်ဳပ္မႈေလ်ာ့ရဲျခင္း မ်ား၏ ေနာက္ဆက္တြဲ ႏိုင္ငံျခားသားစိမ့္၀င္မႈ ျပႆနာသာျဖစ္ၿပီး ရခုိင္ျပည္နယ္သာမက အျခားျပည္
နယ္အခ်ိဳ႕တြင္လည္း ႏုိင္ငံျခား သားစိမ့္၀င္မႈကို အျမန္ဆံုးေဆြး ေႏြး ေဆာင္ရြက္သင့္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သံုးသပ္သူတို႔ကဆိုသည္။
  
ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္း အခ်ိဳ႕ ၿမိဳ႕မ်ားတြင္ ႐ိုဟင္ဂ်ာဘဂၤါလီမ်ား က ရခုိင္တုိင္းရင္းသားမ်ားထက္ပင္ အေရအတြက္မ်ားျပားေနသည္။ တိုင္းရင္းသားမ်ားက လူနည္းစု ျဖစ္ေနသည့္အတြက္ လက္ရွိအေရး
ေပၚ အေျခအေနေၾကညာထားရ ေသာ ထိုေဒသမွအစျပဳကာ တက္ၾကသူ ျပည္သူတို႔က ႏုိင္ငံျခားသား
စိမ့္၀င္ေနမႈအေျခအေနကို ျပည္တြင္းရွိ အမ်ိဳးသားေရးျပႆနာ အျဖစ္ ႐ႈျမင္ေထာက္ျပ လာၾကျခင္း ျဖစ္သည္။
  
ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္း ႏိုင္ငံျခားသားစိမ့္၀င္မႈႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံမွ ႏွစ္ရွည္ ၾကာ ေရႊ႕ေျပာင္းလာသည့္ ႐ိုဟင္ဂ်ာ မ်ားအေရးသည္ တိုင္းရင္းသား ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ဘာသာေရး ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးအဖဲြ႕ အစည္းမ်ား၊ အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႕ အစည္းမ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံေတာ္အစိုးရ တို႔က ေဆြးေႏြးစကားေျပာရန္ လုိလာသည့္   ျပႆနာျဖစ္လာၾကာင္း ေရြးေကာက္ခံ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္တို႔က သံုး သပ္ေျပာၾကားသည္။
  

လူမ်ိဳးျခားစိမ့္၀င္မႈ ဦးေရ တစ္ေန႔တစ္ျခား မ်ားျပားလာျခင္း ေၾကာင့္ ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္ ထုိကဲ့ သို႔ေသာ ျပႆနာမ်ိဳး ျဖစ္ေပၚလာ ႏုိင္မည္ကို လြန္ခဲ့ေသာ ဆယ္စုႏွစ္ တစ္စုေက်ာ္ကပင္ သတိထားမိခဲ့ ေၾကာင္း စာေရးဆရာ ဆရာၾကည္ မင္းက ဆိုသည္။
  
 "အခုကိစၥက ႏုိင္ငံေရးတာ ၀န္ကို ထမ္းေဆာင္တယ္မဟုတ္ ဘဲနဲ႔ အမ်ိဳးသားေရးတာ၀န္ကို ထမ္းေဆာင္ေနတယ္ဆိုတဲ့အျမင္ နဲ႔ လက္တြဲၾကရမွာပါ။ အာဏာရ ပါတီနဲ႔ ႏုိင္ငံေရးပါတီေတြလက္တြဲ ၾကရမွာပါ။ လူကတျဖည္းျဖည္း မ်ားမ်ားလာေတာ့ တစ္ေန႔ေန႔ ေတာ့ ျပႆနာျဖစ္မယ္ဆိုတာ သ တိထားမိတယ္"ဟု ဆိုသည္။
  
လက္ရွိေျပာဆုိေနၾကသည့္ ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္း အၾကမ္း ဖက္မႈမ်ားသည္ ျပည္တြင္းေန အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္မ်ားႏွင့္ လံုး ၀မသက္ဆုိင္ဘဲ ရခုိင္တိုင္းရင္း သားျပည္သူမ်ားရင္ဆုိင္ေနရ သည့္ လူဦးေရသန္းေထာင္ခ်ီရွိ သည့္ အိမ္နီးခ်င္းႏုိင္ငံတစ္ခုမွ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ား စိမ့္၀င္ေနျခင္း
ျဖစ္သည့္အတြက္ ယင္းအမ်ိဳးသား ေရးျပႆနာကို ျပည္တြင္းရွိ အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္မ်ားကပါ ပူး
ေပါင္းပါ၀င္ကူညီရန္လိုအပ္ ေၾကာင္း ၈၈ မ်ိဳးဆက္ ေက်ာင္းသား ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးျဖစ္ေသာ အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္ ကုိျမေအး က ေထာက္ျပအႀကံျပဳသည္။
  
 ဒုကၡသည္မ်ားအျဖစ္ ျမန္မာ ႏုိင္ငံသို႔၀င္ေရာက္လာေသာ ႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ား အေရးကိစၥႏွင့္ပတ္သက္ ၍ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းမ်ား ၾကားတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံအား ယင္းဒုကၡသည္မ်ားအား တိုင္းရင္းသား အျဖစ္လက္ခံရန္ ဖိအားေပးမႈမ်ား ရွိခဲ့သည္။
  
ယင္းဖိအားေပးမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ "ဒီ႐ိုဟင္ဂ်ာျပႆနာ ကို ဘယ္ႏုိင္ငံကမွ လက္မခံတာကို ကြၽန္ေတာ္တို႔ႏုိင္ငံက ဒုကၡသည္ ေတြအေနနဲ႔ လူသားခ်င္းစာနာ မႈအရ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ကိုယ္ခ်င္းစာ ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ႏုိင္ ငံရဲ႕ သေဘာေကာင္းမႈ၊ လိုက္ေလ်ာ မႈကို ႏုိင္ငံႀကီးေတြကေနၿပီးေတာ့ ႐ိုဟင္ဂ်ာေတြကို လက္ခံရမယ္လို႔ ဖိအားေပးလာခဲ့ရင္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ လံုး၀သည္းညည္းခံမွာ မဟုတ္ပါ ဘူး"ဟု ၈၈ မ်ိဳးဆက္ေက်ာင္းသား ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးျဖစ္သူ ကိုကို ႀကီးက ျပတ္ျပတ္သားသား ေျပာဆို သည္။
  
ယခုကဲ့သို႔ ႏုိင္ငံျခားသားစိမ့္ ၀င္မႈ ျပႆနာသည္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးႏုလက္ထက္က ေရြးေကာက္ပြဲ မဲ ရရွိေရးအတြက္ ႏုိင္ငံေရးအသံုးခ် မႈမွ စတင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ယခု ေနာက္ပိုင္း ႏုိင္ငံျခားသား၀င္ထြက္ မႈကို စိစစ္ရသည့္ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ ေရးႏွင့္ အမ်ိဳးသားမွတ္ပံုတင္ေရး ဦးစီးဌာန၏ မူ၀ါဒေရးရာ ေလ်ာ့ရဲ မႈေၾကာင့္ဟုလည္း ေထာက္ျပၾကသည္။
  
ရွမ္းတုိင္းရင္းသားတစ္ဦး လည္းျဖစ္ၿပီး ရွမ္းအမ်ိဳးသားဒီမို ကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီမွ ဦးစုိင္းလိတ္က  

"၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ဦးႏု လက္ ထက္က ႐ိုဟင္ဂ်ာကို တုိင္းရင္း သားထဲမွာပါတယ္လုိ႔ ေျပာခဲ့တာ က သမုိင္းေၾကာင္းအရ ေလ့လာ စိစစ္ၿပီး ေျပာခဲ့တာမဟုတ္ဘူး။ ျပည္သူလူထုရဲ႕ဆႏၵကိုလည္း ခံ ယူခဲ့တာမရွိဘူး။ သူအာဏာရဖို႔ အတြက္ ေျပာခဲ့တာပဲ။ ဒီေနာက္ ဆက္တြဲရလဒ္အေနနဲ႔ ျဖစ္ေနတဲ့ ခုျပႆနာေတြကေတာ့ အစိုးရ တစ္ဖြဲ႕တည္းအေနနဲ႔ ေျဖရွင္းလို႔ မရဘူး။ တုိင္းရင္းသားအဖြဲ႕ေတြ အားလံုးေရာ၊ အရပ္ဘက္လူ႕အဖြဲ႕ အစည္းေတြေရာ၊ အလႊာေပါင္းစံု က လူတန္းစားေပါင္းစံုပါ၀င္ၿပီး ဥ ပေဒေၾကာင္း အရ လူမ်ိဳးေရး၊ ဘာ သာေရးအဓိက႐ုဏ္း မျဖစ္ေအာင္ ပါ၀င္ထိန္းသိမ္းဖို႔ လိုေနတယ္" ဟုေျပာသည္။
  
 ႐ိုဟင္ဂ်ာအေရးကိစၥေျပာ လွ်င္ ႏုိင္ငံတကာမီဒီယာမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ျဖစ္ရပ္မွန္အေပၚ နားလည္သ ေဘာေပါက္မႈကလည္း အေရး ႀကီးေၾကာင္း ဆရာၾကည္မင္းက ယခုကဲ့သုိ႔ သံုးသပ္သည္။
 
 "ဒီျပႆနာက ႏုိင္ငံတကာ ကလည္းပဲ ကိုယ့္အေပၚ အျမင္ ၾကည္ဖို႔လိုတဲ့ ျပႆနာမ်ိဳးျဖစ္ေန တယ္။ ဘယ္လုိေျဖရွင္းေနရသ လဲဆိုတာကို ကိုယ့္အစိုးရက ဘယ္ ေလာက္ထက္ထက္ျမက္ျမက္နဲ႔ လိမ္လိမ္မာမာ ေျဖရွင္းေနရသ လဲဆိုတာကို ႏုိင္ငံတကာအသုိင္း အ၀ိုင္းက ျမင္ဖို႔လိုတယ္။ လုပ္ရ တာကလည္း ေတာ္ေတာ့္ကိုမ လြယ္တာ အဲဒီလုိ မလြယ္တဲ့အခါ ၾကေတာ့ လုပ္ရတာက ေတာ္ေတာ့္ ကို သိမ္သိမ္ေမြ႕ေမြ႕နဲ႔ ေျဖရွင္းရ တဲ့ကိစၥမွာ ႏိုင္ငံတကာအသုိင္းအ ၀ိုင္းကလည္း ၀င္ကူဖို႔လိုတယ္"
  
 ႏုိင္ငံျခားသား စိမ့္၀င္မႈႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး တစ္ၿပိဳင္နက္ထည္း ေထာက္ျပခံရသည့္ လူ၀င္မႈႀကီး
ၾကပ္ေရးႏွင့္ အမ်ိဳးသားမွတ္ပံုတင္ ေရးဦးစီးဌာနႏွင့္ပတ္သက္၍ ရခုိင္ တုိင္းရင္းသားျဖစ္သည့္ ျပည္သူ႔
လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒါက္ တာေအးေမာင္ကလည္း ယခုကဲ့သို႔ ေျပာဆိုသည္။
 
  "လ၀ကမွာလည္း မ်ိဳးခ်စ္ စိတ္ဓာတ္ရွိတဲ့ လူမ်ိဳးမ်ားကို ထည့္ သြင္းၿပီး ေသခ်ာကိုင္တြယ္သင့္ပါ တယ္။ လံုၿခံဳေရး၊ လူ၀င္လူထြက္ စစ္ေဆးေရးတို႔ကို ျပည္နယ္အစိုး ရလက္ေအာက္မွာ ထားရွိသင့္ပါ တယ္"
 
  ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ လူ၀င္မႈႀကီး ၾကပ္ေရးႏွင့္ အမ်ိဳးသားမွတ္ပံုတင္ ေရးဥပေဒမ်ားက ျပည့္ျပည့္
စံုစံုရွိ ေနေသာ္လည္း ဥပေဒကိုင္တြယ္ က်င့္သံုးေနသည့္အဖြဲ႕အစည္း မ်ားေၾကာင့္ လူမ်ိဳးျခားစိမ့္၀င္မႈ မ်ားျဖစ္ေနသည္ဟုဆိုၾကသည္။
 
  ျမန္မာႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ ငံသည္ ပထ၀ီအေနအထားအရ ပင္လယ္ခ်င္း ထိစပ္ေနသည့္အ တြက္ ေရေၾကာင္းမွတစ္ဆင့္ အ ခ်ိန္မေရြး ၀င္ေရာက္လာႏိုင္ရာ နယ္စပ္လံုၿခံဳေရးကိုလည္း တင္း က်ပ္ရန္ လုိအပ္ၿပီး အျခားအိမ္နီး ခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ေရပိုင္နက္အ တြင္းက်ဴးေက်ာ္သူမ်ားကို အေရး ယူသည့္ တင္းက်ပ္ေသာ စည္းမ်ဥ္း ဥပေဒမ်ားလည္း ရွိသင့္ေၾကာင္း ၎င္းကပင္ သံုးသပ္ေျပာဆိုသည္။
 
  ႐ိုဟင္ဂ်ာ၏ သမိုင္းကို ျပန္ ၾကည့္လွ်င္ ႐ိုဟင္ဂ်ာဟူသည္မွာ လူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳး၏ နာမည္မဟုတ္ဘဲ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ဘာသာစကားျဖင့္ ႐ိုဟင္-ရခုိင္၊ ဂ်ာ-ျပန္လာသူ (ရခုိင္ မွ ျပန္လာသူ) ဘဂၤါလီလူမ်ိဳးမ်ား
ဟု ဆိုလုိျခင္းျဖစ္သည္။
  
 ႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ားသည္ ၁၉၅၀ ခုႏွစ္မွ ေရာက္ရွိလာေသာ ဘဂၤါ လီမြတ္ဆလင္မ်ားသာျဖစ္သည္ဟု ရခုိင္သမိုင္းပညာရွင္တစ္ဦးျဖစ္ ေသာ ေဒါက္တာေအးခ်မ္း၏ စာ တမ္းတြင္ေဖာ္ျပထားသည္။
  
 ျမန္မာတိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳး မ်ားတြင္ လူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳးအျဖစ္ လက္ခံျခင္းမရွိသည့္ ႐ိုဟင္ဂ်ာ
မ်ားႏွင့္ လက္ရွိျပႆနာမ်ားသည္ က်ဴးေက်ာ္၀င္ေရာက္သူမ်ား၏ အၾကမ္းဖက္မႈဟုသာ ေခါင္းစဥ္ တပ္ရမည္ျဖစ္ၿပီး ေရရွည္အတြက္ ႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ားကုိ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း ဆက္ကိုမထားသင့္ေတာ့ ေၾကာင္း အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာျမတ္ညာဏစိုးက ေျပာသည္။
 
  ၎ကပင္ ဆက္လက္၍ ႏုိင္ငံ သားစိစစ္ေရးကိစၥကို ထပ္ေျပာ သည္။

"လ၀ကဥပေဒအရ တစ္ တုိင္းျပည္လံုးက ကိစၥေတြကို ေဖာ္ ထုတ္ၿပီး အားလံုးကိုအေရးယူရ မယ္။ ဘဂၤါလီေတြတင္မကဘူး။ အေရွ႕နဲ႔အေရွ႕ေျမာက္မွာလည္း တ႐ုတ္ေတြ စိမ့္၀င္ေနတယ္။ သူ တုိ႔ေတြက  တစ္ျပည္လံုးကို စိမ့္ ၀င္သြားေတာ့  မသိသာဘူး။ တစ္ တုိင္းျပည္လံုးရဲ႕  နယ္စပ္ေတြမွာ ဥပေဒက   တစ္ေျပးညီရွိရမယ္" ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

7days News

1 comments:

Anonymous said...

Rohinger (No Rohinger in the world,they are Bagali Indian (We call Khaw-Taw Kalar)is Influx Virus for Myanmar (Burma).