Pages

Monday, June 18, 2012

UN အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဘန္ကီမြန္းထံသို႔ အိတ္ဖြင့္ေပးစာ

ကမာၻ႔ကုလသမဂၢသည္ ကမာၻ႔လူသားမ်ားအားလံုးအက်ိဳးကို ေဆာင္ရြက္ေနေသာ အဖြဲ႔အစည္းဟု နားလည္ထားပါသည္။ ကမာၻ႔ကုလသမဂၢသည္ စစ္၏အနိ႒ာရံုမ်ားကို သင္ခန္းစာယူၿပီး ကမာၻသူ၊ ကမာၻသားမ်ား ကိုယ္စိတ္ေအးခ်မ္းသာယာလံုၿခံဳၿငိမ္းခ်မ္းဖို႔ ဖြဲ႔စည္းထားျခင္း မဟုတ္ပါလား။
          ယေန႔ကမာၻ႔ကုလသမဂၢ၏ လက္ေအာက္ခံအဖြဲ႔အစည္းမ်ားစြာတို႔သည္ ကမာၻအႏွံ႔ ႏိုင္ငံေပါင္းမ်ားစြာ၌ အထက္ေဖာ္ျပပါ လူသားမ်ားအေရးအတြက္ တာ၀န္ေပး ေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိေနၾကပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔ျမန္မာႏိုင္ငံ၌လည္း ျပည္နယ္၊တိုင္းေဒသႀကီးအခ်ိဳ႕၌ ကုလသမဂၢလက္ေအာက္ခံ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားစြာတို႔သည္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္လွ်က္ရွိၾကပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျပည္နယ္တစ္ခုျဖစ္ေသာ ရခုိင္ျပည္နယ္၊ ဘူးသီးေတာင္၊ ရေသ့ေတာင္၊ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္မ်ား၌လည္း ရံုးမ်ားဖြင့္လွစ္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္လွ်က္ရွိၾကပါသည္။ ထိုသက္ဆိုင္ရာရံုးမ်ားတြင္ ေဒသခံ၀န္ထမ္းမ်ားအျဖစ္ခန္႔ထားရာ၌ တိုင္းရင္းႏြယ္ဖြား ရခုိင္လူမ်ိဳးမ်ားထက္ ဘဂၤလီကုလားလူမ်ိဳးမ်ားကိုသာ ဦးစားေပးခန္႔ထားသည္ကို ေတြ႔ရပါသည္။ ေဒသ၌လည္း ဘဂၤလီကုလားမ်ားအေရးကိုသာ ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္ေနၿပီး ေဒသခံရခိုင္တိုင္းရင္းသားမ်ားအေရးကို တစ္စံုတစ္ရာမွ် ပီပီျပင္ျပင္ ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းမရွိေၾကာင္းလည္း ေတြ႔ရပါသည္။ 

ရခုိင္တိုင္းရင္းသားမ်ားအေရးကို ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းမရွိသည္သာမက ရခုိင္ေျမမွာေနၿပီး ရခုိင္ေျမ၊ ရခုိင္လူမ်ိဳးမ်ားအေပၚ က်ဴးေက်ာ္ေစာ္ကားေနၾကသူ ဘဂၤလီအစြန္းေရာက္မ်ား၏ ေျမေပၚေျမေအာက္လႈပ္ရွားမႈမ်ား၊ Alkaida(အယ္လ္ကိုင္ဒါ) အၾကမ္းဖက္လႈပ္ရွားမႈမ်ား၌ ရခုိင္ျပည္ရွိ UNအဖြဲ႔အစည္း၊ NGO၀န္ထမ္းအခ်ိဳ႕ ပါ၀င္ပတ္သက္ေနေၾကာင္းလည္း “၂၀၁၂-ရခုိင္ျပည္ ဇြန္လ အေရးအခင္း” မွ ရရွိသည့္ သက္ေသခံ အေထာက္အထားမ်ားအရ ေပၚေပါက္ေနပါသည္။
          ရခုိင္ျပည္သည္ ရခုိင္လူမ်ိဳးမ်ား ကိုယ့္ထီးကိုယ့္နန္းျဖင့္ ႏွစ္ေပါင္းေထာင္ခ်ီၿပီး ေနထိုင္လာသည့္ ေနရာျဖစ္ပါသည္။ ၁၇၈၄-ခုႏွစ္တြင္ ဗမာလူမ်ိဳးမ်ား၏ က်ဴးေက်ာ္သိမ္းပိုက္ျခင္းကို ခံခဲ့ရပါသည္။ ထို႔ေနာက္ ၁၈၂၄-ခုႏွစ္တြင္ အဂၤလိပ္တို႔က ထပ္မံက်ဴးေက်ာ္ တိုက္ခိုက္သိမ္းပိုက္ျခင္းကို ခံခဲ့ရျပန္ပါသည္။ အဂၤလိပ္အုပ္စိုးစဥ္ကာလ၌ စစ္တေကာင္းေဒသမွ ဘဂၤလီကုလားမ်ားကို လယ္ကူလီအျဖစ္ ေစ်းႏႈန္းသက္သာစြာျဖင့္ ေခၚေဆာင္အသံုးျပဳခဲ့ရာမွ ရခုိင္ျပည္၌ တျဖည္းျဖည္း ဘဂၤလီကူလီ(ကုလား) လူဦးေရ တိုးပြားအျမစ္တြယ္လာျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ေခတ္အဆက္ဆက္ နယ္စပ္မွ ႏွစ္စဥ္လုိလို ခုိး၀င္လာသည့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံဖြား ဘဂၤလီမူဆလင္မ်ားသည္ ရခုိင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းေဒသ ၿမိဳ႕နယ္မ်ား၌ နယ္ေျမခ်ဲ႕ထြင္ ေျခကုပ္ေနထိုင္လာခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ရခိုင္ျပည္နယ္သည္ ကိုလိုနီ၀ါဒ၏ဆိုးေမြကို ခါးစည္းခံစားေနရသည့္ ျပည္နယ္တစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။
          ၄င္းဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏြယ္ဖြား မူဆလင္မ်ားသည္ သူတစ္ပါးေျမေနရာတြင္ က်ဴးေက်ာ္ေနထိုင္ၾကရာ၌ လိမၼာယဥ္ေက်းစြာ ေနထိုင္ျခင္း အလ်ဥ္းမရွိဘဲ နယ္ေျမပိုင္ဆိုင္ရယူေရးအတြက္ နည္းလမ္းမ်ိဳးစံုျဖင့္ ေသာင္းက်န္းေႏွာင့္ယွက္သူပုန္ထျခင္း၊ ေဒသခံမ်ားကို သတ္ျဖတ္ျခင္း၊ ရြာမ်ားကိုမီးရွိဳ႕ျခင္း၊ မုဒိမ္းက်င့္ျခင္း၊ သမိုင္းကိုလိမ္လည္ျခင္း စသည္ျဖင့္ အစဥ္တစိုက္ မေကာင္းမႈမွန္သမွ် ေဆာင္ရြက္ေနၾကသူမ်ားျဖစ္ပါသည္။
          ဤကိစၥကို ကမာၻ႔ကုလသမဂၢအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္အေနျဖင့္ ဘက္မလိုက္ဘဲ သမၼာသမတ္က်စြာ ေျဖရွင္းေပးေစလုိပါသည္။ ရခုိင္အေရးကို မွန္ကန္စြာ ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္မည့္ ရခိုင္ျပည္သမိုင္းေၾကာင္းဆိုင္ရာ ေလ့လာေရးေကာ္မရွင္အဖြဲ႔၊ လတ္တေလာျဖစ္ပြားေနသည့္ “၂၀၁၂-ရခိုင္ျပည္ ဇြန္လ အေရးအခင္း” ၌ UNအဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ ၀န္ထမ္းမ်ား မည္သို႔ပါ၀င္ပတ္သက္မႈရွိေနသည္ကို အမွန္အတိုင္းေလ့လာတင္ျပႏိုင္မည့္ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႔မ်ားျဖင့္ ေစလႊတ္ေဆာင္ရြက္ေပးေစလိုပါသည္။ သို႔မွသာ ရခုိင္ျပည္နယ္၏ အေရးကို UNက ကူညီေဆာင္ရြက္ရာ၌ မွန္မွန္ကန္ကန္ျဖင့္ ထိေရာက္ေအာင္ျမင္ႏိုင္မည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း ေလးစားစြာျဖင့္ ပန္ၾကားအပ္ပါသည္။
                                                                                      ရခုိင္ျပည္သား
                                                                                      ရိုးမေဒါင္းရန္
Ref: http://wanlarkfoundation.blogspot.com/2012/06/un.html

4 comments:

Anonymous said...

က်ေနာ္ျမန္မာတစ္ေယာက္ပါရခိုင္မဟုတ္ပါ
UNHCRကိုေျပာေပးပါရခိုင္ကေခြးကုလား
ေတြကိုလူသားခ်င္းစာနာရင္ဥေရာပနိုင္ငံေတမွာ
ေနရာခ်ထားေပးပါျမန္မာတျပည္လုံးအလႈေငြ
ထည္႕ျပီးေလယဥ္စီးလုံးငွားပို႔ေပးပါမယ္သူတို႔ဘာ
သာတူတဲ႔နိုင္ငံကေတာင္လက္မခံတာေခြးက်င့္ေခြးႀကံေတြရွိလို့ေပါ့ဗ်ာ

Anonymous said...

လူသားခ်င္းစာနာပါဆိုတဲနိင္ငံေတြ
မေက်နပ္ရင္မင္တို႔အေမလင္ေတြ
ကိုမင္းတို့နိုင္ငံေခၚထားလိုက္

Anonymous said...

ရိုဟင္ဂ်ာ-ဘဂၤါလီ ကို နိုင္ငံတကာ အကူအညီနဲ ့လက္ေတြ ့က်က် ေျဖရွင္းနည္း။

ရပ္ကြက္ထဲမွာ သာေရး နာေရးရွိလို ့အလွဴေငြ ထည့္ခိုင္းရင္ ခ်မ္းသာတဲ့ အိမ္ေတြ ကို မ်ားမ်ား ေကာက္ခံရပါတယ္။
ဆင္းရဲတဲ့ အိမ္တစ္အိမ္တည္း ကို ၀န္ထုပ္၀န္ပိုးကို ထမ္းခိုင္းလို ့မရပါဘူး။

လူဦးေရ သန္း၁၆၀ ရွိျပီး တိုင္းျပည္ေသးေသးေလး ျဖစ္တဲ့ ဘဂၤလားေဒ့ရွ့္ က ဒီ ရိုဟင္ဂ်ာ-ဘဂၤါလီ ၀န္ထုပ္၀န္ပိုးကို မလိုခ်င္ဘူးဆိုတာ သဘာ၀က်ပါတယ္

ထို ့အတူ ဘဂါၤလားေဒရွ့္ထက္ေတာင္ ပိုမို ဆင္းရဲျပီး အဆင္းရဲဆံုးနိုင္ငံထဲမွာ ပါတဲ့ ၊ ျပည္တြင္းစစ္ေတြ ျဖစ္၊ ျပသနာေပါင္းစံုျဖစ္ေနတဲ့ ျမန္မာနိုင္ငံ ဟာ အထူးသျဖင့္ နိုင္ငံသားျဖစ္ေရး ဥပေဒအရ ၁၈၂၄ အေရွ့ပိုင္းမွာ ေမြးတာ မဟုတ္တဲ့ သူ ့တိုင္းရင္းသားလည္းမဟုတ္တဲ့ ရိုဟင္ဂ်ာ-ဘဂၤါလီ ကို ျမန္မာနိုင္ငံမွာ လက္မခံခ်င္ဘူးဆိုတာ ပိုလို ့ေတာင္ျဖစ္ သင့္ပါတယ္။

ျမန္မာနိုင္ငံလို အဆင္းရဲဆံုးနိုင္ငံ မွာ ကိုယ့္တိုင္းရင္းသားေသြးခ်င္းေတြ၊ ကေလးေတြ၊ ပညာေရး၊ စီးပြားေရး ၊ လူမႈေရး ေတြကို ေတာင ္ဖူလုံေအာင္ မလုပ္နိုင္ေသးခင္မွာ ဒီ ရိုဟင္ဂ်ာ-ဘဂၤါလီ ၀န္ထုပ္၀န္ပိုးကို ျမန္မာနိုင္ငံလို အဆင္းရဲဆံုးနိုင္ငံေလး ကို တာ၀န္ယူ ထမ္္းခိုင္းတာ လက္ေတြ ့လည္းမက်ပါဘူး။

ရိုဟင္ဂ်ာ-ဘဂၤါလီ ကို နိုင္ငံတကာ အကူအညီနဲ ့လက္ေတြ ့က်က် ေျဖရွင္းနည္း ကေတာ့ ရိုဟင္ဂ်ာ-ဘဂၤါလီ ဟာ လူဦးေရ ၈သိန္းေလာက္ရွိတယ္လို ့ေဖၚျပၾကပါတယ္

ရိုဟင္ဂ်ာ-ဘဂၤါလီ လူဦးေရ ၈သိန္းကို၊ တစ္သိန္းစီ လူအုပ္စု ၈ စု ခြဲလိုက္ပါ။ တစ္သိန္းလူအုပ္ ၈အုပ္စုရပါမယ္။

ထို ရိုဟင္ဂ်ာ-ဘဂၤါလီ တစ္သိန္းလူအုပ္ တစ္စု စီ ကို ျမန္မာနိုင္ငံထက္ အဆေပါင္းမ်ားစြာ ဖြံ့ျဖိဳးတိုးတက္ျပီး သား၊ လူဦးေရနည္းနည္းေလး နဲ ့ေရနံသူေဌး နိုင္ငံေတြလည္းျဖစ္၊ ရိုဟင္ဂ်ာ-ဘဂၤါလီတို ့နဲ ့မြတ္ဆလင္ညီအစ္ကို ခ်င္းလည္းျဖစ္တဲ့

၁။ ေဆာ္ဒီအာေရဗီယား ကို ရိုဟင္ဂ်ာ-ဘဂၤါလီ လူဦးေရတစ္သိန္း
၂။ ကူ၀ိတ္နိုင္ငံ ကို ရိုဟင္ဂ်ာ-ဘဂၤါလီ လူဦးေရတစ္သိန္း
၃။ ကာတာနိုင္ငံ ကို ရိုဟင္ဂ်ာ-ဘဂၤါလီ လူဦးေရတစ္သိန္း
၄။ ဒူဘိုင္းနိုင္ငံ ကို ရိုဟင္ဂ်ာ-ဘဂၤါလီ လူဦးေရတစ္သိန္း
၅။ လစ္ဗ်ားနိုင္ငံ ကို ရိုဟင္ဂ်ာ-ဘဂၤါလီ လူဦးေရတစ္သိန္း
၆။ ဘာရိန္း၊ ယီမင္ ကို ရိုဟင္ဂ်ာ-ဘဂၤါလီ လူဦးေရတစ္သိန္း
၇။ မေလးရွားကို ရိုဟင္ဂ်ာ-ဘဂၤါလီ လူဦးေရတစ္သိန္း
၈။ အီရန္ ကို ရိုဟင္ဂ်ာ-ဘဂၤါလီ လူဦးေရတစ္သိန္း စသည္ျဖင့္ ခြဲေ၀တာ၀န္ယူခိုင္းသင့္ပါတယ္။

ဒါဆိုရင္ တစ္နိုင္ငံခ်င္း နည္းနည္းခ်င္း ခြဲေ၀တာ၀န္ယူရတဲ့ အတြက္ ၀န္မပိေတာ့ဘူး။

ဒီနိုင္ငံေတြ ဟာ ျမန္မာနိုင္ငံထက္ အဆေပါင္းမ်ားစြာ ခ်မ္းသာတယ္၊ ဖြံ့ျဖိဳးတိုးတက္ျပီး သားလည္းျဖစ္တယ္
လူဦးေရနည္းနည္းေလး နဲ ့ေရနံသူေဌး နိုင္ငံေတြလည္းျဖစ္တယ္ ၊ ရုိဟင္ဂ်ာ ၀န္ထုပ္၀န္ပိုးကို ေကာင္းေကာင္းထမ္းနိုင္တယ္
ရိုဟင္ဂ်ာ-ဘဂၤါလီတို ့နဲ ့မြတ္ဆလင္ညီအစ္ကို ခ်င္းလည္းျဖစ္တဲ့ အတြက္ အဖိနွိပ္ခံစရာလည္း မရွိေတာ့ဘူး။

ရိုဟင္ဂ်ာ-ဘဂၤါလီ မ်ားအတြက္ ေကာင္းက်ိဳးမ်ား

၁။ ရိုဟင္ဂ်ာ-ဘဂၤါလီ မ်ား ဟာ မီဒီယာမ်ားေဖၚျပခ်က္အရ ျမန္မာျပည္မွာ စုတ္ျပတ္ဆင္းရဲလူရာမ၀င္ဘ၀မွာ ေနရတယ္
အဲဒီနိုင္ငံေတြဟာ ခ်မ္းသာတဲ့ မြတ္စလင္နိုင္ငံေတြျဖစ္တဲ့ အတြက္ ရိုဟင္ဂ်ာ-ဘဂၤါလီ ေတြ အတြက္ အနာဂတ္အလုပ္ အကိုင္ေတြ ရမယ္။
အဖိနွိပ္ ခံစရာမလိုေတာ့ဘူး။ မီဒီယာေတြ ေဘးတီးသလို ရခိုင္ေတြ ျမန္မာေတြရဲ့ လူမ်ိဳးတုန္းသတ္တာေတြ ၾကံဳေတြ ့စရာမလိုေတာ့ဘူး။
မြတ္စလင္နိုင္ငံျဖစ္တဲ့ အတြက္ ေနရထုိင္ရတာပိုမို လြတ္လပ္ ေပ်ာ္ရႊင္မယ္

၂။ အာရပ္နိုင္ငံေတြ အေနနဲ ့ေဘးတီး ေပးမဲ့ အစားကိုယ္တိုင္ တာ၀န္ယူရာ က်တယ္။

လူအုပ္ ၈သိန္းစလံုးကို တစ္နိုင္ငံတည္းကို ၀န္ထုပ္၀န္ပိုး တာ၀န္ယူခိုင္းတာ မဟုတ္တဲ့အတြက္ လူစုတစ္သိန္း စီကို သာ ျမန္မာနိုင္ငံထက္ အဆေပါင္းမ်ားစြာ ခ်မ္းသာျပီး၊ အဆေပါင္းမ်ားစြာ တိုးတက္တဲ့ တာ၀န္ယူနိုင္တဲ့ ေငြေၾကးအင္အား၊ ဘက္ေပါင္းစံုက ေတာင့္တဲ့ အာရပ္နိုင္ငံေတြ ကို တစ္အုပ္ခ်င္းစီ ခြဲေ၀တာ၀န္ယူခိုင္းတာ ျဖစ္တဲ့ အတြက္ ၀န္လည္းေပါ့သြားမယ္။

ရိုဟင္ဂ်ာ-ဘဂၤါလီ မ်ားအတြက္ ကို အာရပ္နိုင္ငံေတြ ကိုယ္တိုင္ က လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားတဲ့ အေနနဲ ့၊
စိတ္ရင္းေစတနာ ေကာင္းနဲ ့လက္ခံလိုက္ရင္ ေျပလည္သြားျပီ။

ျမန္မာနိုင္ငံထက္ အဆေပါင္းမ်ားစြာ ခ်မ္းသာျပီး၊ အဆေပါင္းမ်ားစြာ တိုးတက္တဲ့ တာ၀န္ယူနိုင္တဲ့ ေငြေၾကးအင္အား၊ ဘက္ေပါင္းစံုက ေတာင့္တဲ့ အာရပ္နိုင္ငံေတြမွ ရိုဟင္ဂ်ာ-ဘဂၤါလီ တစ္သိန္း တစ္အုပ္ခ်င္းေတာင္ လက္မခံနိုင္ပါဘူးဆိုရင္....

ဒီေလာက္ၾကီမားတဲ့ ၀န္ထုပ္၀န္ပိုး ရိုဟင္ဂ်ာ-ဘဂၤါလီ ေတြကို ျမန္မာနိုင္ငံလို အဆင္းရဲဆံုးနိုင္ငံေလးကို စုျပံဳ လက္ခံခိုင္းျပီး သြင္းထားခ်င္တာ သဘာ၀မက်ဘူး။

ဒီလိုမွ မဟုတ္၊ ျမန္မာနို္င္ငံမွ ျမန္မာနို္င္ငံပဲ၊ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားတာေၾကာင့္မဟုတ္ဘဲ၊

အေၾကာင္းရည္ရြယ္ခ်က္ တစ္စံုတစ္ရာရွိလို ့ကို ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိနဲ ့ျမန္မာနိုင္ငံ အတြင္းကို ရိုဟင္ဂ်ာ-ဘဂၤါလီ ေတြကို သြင္းေစခ်င္တာ ဆိုရင္ေတာ့ .......

Anonymous said...

ကမၻာ့ေၾကာက္စရာ အေကာင္းဆံုးဗုိင္းရပ္စ္ ....ဖ်က္အားအျပင္းဆံုး ကမၻာဖ်က္ဗုိင္းရပ္စ္၊
လူသားမ်ိဳးႏြယ္အားလံုးကို ဖ်က္ဆီးမဲ့ အစၥလာမ္ဗိုင္းရပ္စ္...ၾကိဳတင္ကာကြယ္ျခင္းျဖင့္ အနိုင္ယူပါ။

http://islamvirus.blogspot.com