Pages

Wednesday, June 13, 2012

'တလိမ္ႏွစ္လိမ္ ... စိန္ ... လူလိမ္'

'ေတာမီးေလာင္ ေတာေၾကာင္ လက္ခေမာင္းခတ္' ဟူေသာ စကားကုိ လက္ရွိ ရခိုုင္ျပည္နယ္တြင္ ျဖစ္ပြား ေနေသာ ဆူပူအံုုၾကြမႈမ်ားႏွင့္ ဆီေလ်ာ္ေအာင္ 'ရခိုုင္အိမ္မီးေလာင္ ရုုိဟင္ဂ်ာ လက္ခေမာင္းခတ္' ဟူ၍သာ ျပင္လိုုက္ခ်င္ပါသည္။
.
မည္သို ့ေသာ ရိုုဟင္ဂ်ာမ်ား ဝမ္းသာအားရ အူလႈိက္သည္းလႈိက္ ရယ္ေနၾကမည္နည္း။ ရိုုဟင္ဂ်ာမ်ားကိုု ျမန္မာႏိုုင္ငံအတြင္းသိုု ့ သြတ္သြင္းရန္ ႀကိဳးစားေနသူမ်ား၊ ရိုုဟင္ဂ်ာႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ သမိုုင္းလိမ္ ဖန္တီးရွင္ ရိုုဟင္ဂ်ာဘေလာ့ဂါမ်ားပင္ ျဖစ္သည္။ ယင္းတိုု ့အနက္ ရွင္မင္းယာတိုု ့ ျမန္မာႏိုုင္ငံသား ေဖ့ဘုုတ္ သံုုးသူမ်ားအၾကားတြင္ အထူးထင္ရွားေသာ၊ ယခုုလက္ရွိ ရခိုုင္ျပည္နယ္တြင္ ျဖစ္ပြားေနေသာ အေရးအခင္းမ်ားတြင္ ရိုုဟင္ဂ်ာေတြ အသတ္ခံေနရပါသည္ဟုု အားမနာ လွ်ာမက်ိဳး မ်က္ႏွာေျပာင္တိုုက္ကာ လိမ္လည္ငိုုယိုုေနသူကား ရိုုဟင္ဂ်ာဘေလာ့ဂါ ဦးဘစိန္ပင္ ျဖစ္သည္။ ဦးဘစိန္သည္ ဘူးသီးေတာင္ ေမာင္ေတာဇာတိ၊ ႏိုင္ငံေရးသမားေဟာင္း တစ္ဦးျဖစ္သည္။ RSO ဟုု အမည္တြင္ေသာ Al Qaeda ႏွင့္ ဆက္ႏြယ္မႈရွိသည့္ Rohingya Solidarity Organization အဖြဲ႕ဝင္လည္း ျဖစ္သည္။ ထိုုမွ်မက အလားတူ အဖြဲ႕အစည္း ျဖစ္ေသာ Arakan Rohingya National Organization ၏ ဥကၠ႒ျဖစ္ေသာ Nurul Islam ႏူးရ္အစၥလာမ္၊ British Rohingya Oraginzation UK (BROUK) ၏ ဥကၠ႒ ျဖစ္သူ ဦးထြန္းခင္တိုု ့ႏွင့္ မျပတ္ အဆက္အသြယ္ ရွိသည္။
.
ARNO မွ ႏူးရ္အစၥလာမ္ကိုု အခ်ိဳ႕ေသာ ျမန္မာမ်ား သတိထားမိေပလိမ့္မည္။ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္၊ OIC, Organizarion of Islamic Conference တြင္ Democratic Voice of Burma (DVB) ၏ ဥကၠဠ ဦးဟန္ေယာင္ေဝျဖင့္ အတူပူးတြဲ ေတြ႕ ျမင္ရသူ ျဖစ္သည္။ ထိုုစဥ္မွ စ၍ DVB သည္ ရိုုဟင္ဂ်ာမ်ားကိုု အင္တိုုက္အားတိုုက္ ပြဲထုုတ္လာခဲ့ျပီး နီးစပ္ရာ အသိုုင္းအဝန္းမွ ဦးဟန္ေယာင္ေဝသည္ OIC တြင္ နူးရ္အစၥလာမ္ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုု၍ အခေၾကးေငြယူကာ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားကိုု ပြဲထုုတ္ပါမည္ဟုု သေဘာတူညီမႈ ရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။
.
တခ်ိန္တည္းမွာပင္ တဖက္မွ BROUK မွလည္း Burma Campaign UK (BCUK) ႏွင့္ BBC တိုု ့၏ အကူအညီျဖင့္ အင္တိုုက္အားတိုုက္ ရိုုဟင္ဂ်ာမ်ားအတြက္ ဆႏၵျပပြဲမ်ား ျပဳလုုပ္ခဲ့သည္။ ႏိုုင္ငံတကာ သတင္း႒ာနတြင္ ရိုုဟင္ဂ်ာမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ သမိုုင္းလိမ္မ်ားကိုု ျဖန္ ့ေဝခဲ့သည္။
.

၂၀၀၈ ခုုႏွစ္တြင္ DVB ဦးဟန္ေယာင္ေဝႏွင့္ ARNO မွ ႏူးရ္အစၥလာမ္တိုု ့ ရိုုဟင္ဂ်ာကိစၥ ပံ့ပိုုးေပးရန္ သေဘာတူညီမႈ ရရွိသည္။ ၂၀၀၉ ခုုႏွစ္တြင္ BBC Anna Jones ၏ ေဆာင္းပါးပါ ဓါတ္ပံုုဝယ္ ရခိုုင္ျပည္သူမ်ား ေနရာတြင္ ဘင္ဂလီကလးငယ္ပံုု ေဖာ္ျပရာမွ အစျပဳ၍ ရိုုဟင္ဂ်ာကိုု ႏိုုင္ငံတကာမွ ပိုုမိုုသတိထားမိလာသည္။ ၂၀၁၀-၂၀၁၁ တြင္ ေဝႏွင္းပြင့္သုုန္ အပါအဝင္ အဂၤလန္ရွိ ျမန္မာမူစလင္အခ်ိဳ႕ ရိုုဟင္ဂ်ာမ်ားကိုုယ္စား ဆႏၵခံယူပြဲ ျပဳလုုပ္ခဲ့သည္။ တဆက္တည္းမွာပင္ ဦးဘစိန္ဦးစီးေသာ Rohingya Blogger မွ တစိုုက္မွတ္မွတ္ ရိုုဟင္ဂ်ာႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ သမိုုင္းအလိမ္မ်ား၊ ရိုုဟင္ဂ်ာမ်ား ဖိႏွိပ္ခံေနရပါသည္ဟူေသာ ေဆာင္းပါးမ်ား၊ ပိုု ့စ္မ်ားကိုု ျမန္မာမ်ား တည္ေထာင္ေသာ တည္ေထာင္ထားေသာ ဂရုုမ်ားတြင္သာမက ႏိုုင္ငံတကာမွ ေဖ့ဘုုတ္သံုုးစြဲသူမ်ား တည္ေထာင္ထားေသာ ဂရုုမ်ားတြင္ပါ စဥ္ဆက္မျပတ္ ဝါဒျဖန္ ့လာပါသည္။ အဆိုုးဆံုုးလုုပ္ရပ္တစ္ခုုမွာ ၂၀၀၉ ခုုႏွစ္အတြင္း စက္ေလွနစ္ျမွဳပ္မႈေဘးမွ အင္ဒိုုနီးရွားႏိုုင္ငံ ေရတပ္၏ ကယ္ဆယ္ျခင္းကိုု ခံရေသာ ဘင္ဂလီမ်ား အိပ္ေမာက်ေနသည့္ပံုုအား ေမာင္ေတာျမိဳ႕နယ္တြင္ ရခိုုင္မ်ား သတ္၍ ေသဆံုုးသြားေသာ ရိုုဟင္ဂ်ာမ်ားဟူ၍ ဇြန္လ ၁၀ ရက္ေန ့ တြင္ ပိုု ့စ္တင္ကာ လိမ္လည္ခဲ့သည္။
.
မူရင္းဓါတ္ပံုကို ၾကည့္ရန္ လင့္ခ္ - http://newshopper.sulekha.com/indonesia-myanmar-ships-of-misery_photo_649883.htm
.
http://www.facebook.com/rohingyablogger?ref=ts
.
ရိုုဟင္ဂ်ာျပႆနာမ်ားကိုု ႀကိဳးကိုုင္သူ ARNO မွ ႏူးရ္အစၥလာမ္၊ BROUK မွ ဦးထြန္းခင္ႏွင့္ Rohingya Blogger မွ ဦးဘစိန္တိုု ့၏ တခါက ေတြ႕ဆံုုေဆြးေႏြးေနပံုုကိုု တင္ျပလိုုက္ပါသည္။
.
စာရႈသူမိတ္ေဆြမ်ားအား ေမတၱာရပ္ခံလိုုပါသည္။ ရခိုုင္ျပည္သူျပည္သားမ်ား၏ အသက္အိုုးအိမ္ စည္းစိမ္ကိုု ရင္း၍ စီးပြားရွာေသာ ဤလူယုုတ္မာမ်ားကိုု ဝိုုင္းဝန္းကန္ ့ကြက္ၾကပါစိုု ့။အထူးသျဖင့္ ရိုုဟင္ဂ်ာမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ မဟုုတ္မမွန္ လုုပ္ႀကံလိမ္ညာေသာ သတင္းမ်ား ျဖန္ ့ေဝသူ ဦးဘစိန္ႏွင့္ ရိုုဟင္ဂ်ာ ဘေလာ့ဂါအေၾကာင္းကိုု ျမန္မာျပည္သူမ်ား သိရွိေစရန္၊ ႏိုုင္ငံတကာမွ သိရွိေစရန္ တတ္စြမ္းသမွ် သတင္းလက္ဆင့္ ကမ္းၾကပါစိုု ့။
.
(႐ွင္မင္းယာသည္ ယခု စာစုတြင္ ေဖာ္ျ­ပထားေသာ ဦးဘစိန္၊ ဦးထြန္းခင္၊ ႏူးရ္အစၥလာမ္တို ့ႏွင့္ မည္သည့္ ရန္ျ­ငိဳးရန္စမွ် မရွိပါ။ သို ့ပါေသာ္လည္း ယခု လက္႐ွိ ရခိုင္ျ­ပည္နယ္တြင္ ျ­ဖစ္ပြား ေနေသာ အေရးအခင္းမ်ားဝယ္ ရခိုင္မိဘျ­ပည္သူမ်ား ခံစားေနရေသာ ဒုကၡမ်ားကို ျ­မင္ေတြ႔ ရေလေသာအခါ ႐ွင္မင္းယာ၏ ရင္တြင္းဝယ္ ႐ုိဟင္ဂ်ာမ်ားကို ပံ့ပိုးကူညီသူမ်ားကို မေက်နပ္ျ­ခင္း ႀကီးစြာ ျ­ဖစ္မိပါသည္။ မိမိ အက်ိဳးစီးပြားအတြက္ ရခိုင္ျ­ပည္သူျ­ပည္သားတို ့၏ ကံႀကမၼာကို ဥပကၡာ ျ­ပဳရက္ေသာ ဤလူတို ့တြင္ ႏွလံုးသားမွ ႐ွိပါေလစ။ ထို ့ျ­ပင္ သူတို ့၏ စနက္ေႀကာင့္ ျ­ပည္ပ အေျ­ခ စိုက္မီဒီယာမ်ားမွ ႐ုိဟင္ဂ်ာမ်ား ဖိႏွိပ္ခံေနရပါသည္ ဟု တြင္တြင္ မုသားဆိုေနႀကသည္။ လက္ရွိ ျ­ဖစ္ရပ္ႏွင့္ လားလားမွ် မသက္ဆိုင္ေသာ ဓါတ္ပံုေဟာင္းမ်ားကို သံုး၍ ႐ိုဟင္ဂ်ာေတြ အသတ္ခံရပါသည္ ဟု ႏိုင္ငံတကာတြင္ လိမ္ညာလွည့္ျ­ဖားေနေသာ သူတို ့၏ လုပ္ရပ္မ်ားကို ရြံ႕မုန္းမိပါသည္။ စာ႐ႈသူ ခ်စ္မိတ္ေဆြမ်ား႐ွင့္ ... ရခိုင္မိဘျ­ပည္သူမ်ားကို ကူညီေသာအေနျ­ဖင့္ သတင္းအလိမ္မ်ား ျ­ဖန္ ့ေဝေနေသာ ဤလူယုတ္မာမ်ားကို ဝိုင္းဝန္းရီပို ့လုပ္ျ­ခင္းျ­ဖင့္ ရခိုင္ ျ­ပည္သူ မ်ားကို ဝိုင္းဝန္းကူညီႀကပါစို ့။ ) 
ထြန္းခင္ (႐ွပ္အျ­ဖဴ)၊ ႏူးရ္အစၥလာမ္၊ ဘစိန္ (ကုတ္အနက္)

  
ထြန္းခင္ (႐ွပ္အျ­ဖဴ)၊ ႏူးရ္အစၥလာမ္၊ ဘစိန္ (ကုတ္အနက္)


   
OIC မွ ဟန္ေယာင္ေဝႏွင့္ ႏူးရ္အစၥလာမ္

 
Facebook of Rohingya Solidarity Org (RSO)

 
BROUK's President Khin staging a protest for Rohingya in UK

by Qing Minya on Wednesday, June 13, 2012 at 3:16pm 

0 comments: