Pages

Saturday, December 7, 2013

ကုလားအိမ္မွာ ကုလားအိမ္ေစကို ဘာေၾကာင့္ မထားသလဲ.။


ၿမန္မာတုိင္းရင္းသူ မိန္းကေလးေတြ သားေဖါက္ခံ ဘ၀မွ လြတ္ကင္းႏုိင္ၾကပါေစ အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္ကုလားလူမ်ိဳးေတြဟာ သူတုိ႔ရဲ႔သမီးေလးေတြကုိသူတုိ႔လူမ်ိဳး မူဆလင္ အခ်င္းခ်င္းအိမ္မွာ ဘယ္ေတာ႔မွ အိမ္ေဖၚအၿဖစ္၊ အလုပ္သမားအၿဖစ္ မထားၾကဘူး၊ မလုပ္ခုိင္းၾကဘူး၊အဲဒါဘာေၾကာင္႔လဲ၊ေၿမြ ေၿမြခ်င္း ေၿခၿမင္ၾကတဲ႔ သေဘာေၾကာင္႔ၿဖစ္တယ္၊သူလည္းရတယ္ထည္႔မယ္၊ငါလည္းရရင္ထည္႔တယ္ဆုိတဲ႔ ဆႏၵေတြက မူဆလင္ ကုလားတုိင္းမွာ ကုိယ္စီရွိေနၾကလုိ႔ဘဲၿဖစ္တယ္၊ ဒါေၾကာင္႔ မူဆလင္ကုလားေတြက သူတုိ႔သမီးေလးမူဆလင္ကုလားမေလးေတြကုိဗုဒၵဘာသာ ၊ခရစ္ယာန္ အိမ္ေတြမွာသာ အိမ္ေဖၚအၿဖစ္၊ အလုပ္သမားအၿဖစ္ အလုပ္လုပ္ခုိင္းၾကတယ္၊ဒါဟာလည္း ဗုဒၵဘာသာနဲ႔ခရစ္ယာန္ဘာသာ ကုိးကြယ္တဲ႔ လူမ်ိဳၚေတြကသူတုိ႔လုိ ယုတ္မာေသာ အက်င္႔မ်ိဳးမရွိသေလာက္ရွားတယ္ဆုိၿပီး အသိအမွတ္ၿပဳလုိက္တဲ႔ သေဘာဘဲ၊ စည္းကမ္းမရွိ၊မ်ိဳးမေစာင္႔ေသာ ၊ဘာသာမေစာင္႔ေသာ ၿမန္မာလူေတြကသာ ကုလားအိမ္မ်ားမွာ မိမိတုိ႔၏ အရြယ္မေရာက္ေသးသည္႔ သမီးေလးေလးမ်ားကုိအိမ္ေဖၚအၿဖစ္၊ အလုပ္သမားအၿဖစ္၊ ၀န္ထမ္းအၿဖစ္ အလုပ္လုပ္ခုိင္းၾကတယ္၊ ဒီေတာ႔ ၿမန္မာမိန္း ကေလးေတြ ဟာ သူတုိ႔ရဲ႔ အုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္ကုိ ေရာက္သြားတဲ႔အခါ အိမ္းတြင္ အလုပ္တြင္းမွာ ကေလးဆုိ စားစရာ ၊မီးေကာင္ေပါက္ဆုိ အ၀တ္အစား၊ အရြယ္ေရာက္ၿပီးသူေတြကုိ ေရႊ ေငြ


မက္လုံအမ်ိဳးမ်ိဳးေပးၿပီးစိတ္ၾကိဳက္စည္းရုံးတယ္၊ မိန္းကေလးေတြရဲ ေယဘူယ်သေဘာကလည္း ေခ်ာ႔တာ အလုိလုိက္တာကုိ မ်ားေသာအားၿဖင္႔ၾကိုက္ၾကတဲ႔သေဘာ ရွိေလေတာ႔ ေရရွည္မွာ ကုလားေတြရဲ႔ စည္းရုံးမႈေအာက္က ရုံးမထြက္ႏုိင္ဘဲ အရွက္နဲ႔သိကၡာ၊ခႏၵာကုိယ္ကုိ ေကာက္က်စ္စဥ္းလဲေသာ တဏွာဘလူး ကာမရူး ကုလားေတြရဲ႔လက္တြင္းကုိထုိးအပ္လုိက္ၾကရတယ္၊ တစ္ခါမွားသြားၿပီဆုိတာနဲ႔သူတုိ႔ဟာ ရုန္းမထြက္ႏုိင္ေအာင္ အမ်ိဳးမ်ိဳး အက်ပ္ကုိင္ ဖိအားေတြနဲ႔ တစ္သက္လုံး ဖာသည္မအဆင္႔ေတာင္ မသတ္မွတ္ဘဲ အလကားရေသာ ကာမဆက္ဆံ သူတစ္ေယာက္အၿဖစ္ သတ္မွတ္ထားၾကတယ္၊ ပထမဆုံးအၾကိမ္ကုိေတာ႔ ရသည္႔နည္းၿဖင္႔ လိမ္နည္းေပါင္းစုံၿဖင္႔ၿဖစ္ႏုိင္ တတ္ႏုိင္သေလာက္ အလုိလုိက္ အၾကိဳက္ေဆာင္ၿပီး ရေအာင္ၾကိဳးစားၾကတယ္၊ သူတုိ႔ေတြရဲ႔ လက္တြင္းကုိ က်ေရာက္သြားတဲ႔ ၿမန္မာမိန္းကေလး ေတြကုိလည္း ၿမန္မာလူမ်ိဳး မိဘေဆြမ်ိဳးအသုိင္းအ၀ုိင္းက လက္ခံတဲ႔ သေဘာမရွိေလေတာ႔ ကုလားေတြ အၾကိဳက္ၿဖစ္ သြားတာေပါ႔၊မိဖေဆြမ်ိဳး အသုိင္းအ၀ုိင္းက လက္မခံမွန္းသိသြားတဲ႔ကုလားက အဲဒီအခ်ိန္မွာ အစၥလာမ္ဘာသာကုိ ရေအာင္သိမ္းသြင္းဖုိ႔ အေကာင္းဆုံးအခ်ိန္ဆုိၿပီး စည္းရုံးသိမ္းသြင္းလုိက္ၾကတယ္၊စည္းရုံးတဲ႔အတုိင္းလည္းပါသြားၾကတယ္၊ ဘာေၾကာင္႔လဲ အဲဒီမိန္းကေလးေတြမွာအဲဒီအခ်ိန္မွာ ေသလမ္းမွအပ ေရြးစရာလမ္းမွမ၇ွိတာ၊ အားကုိးစ၇ာမွမ၇ွိေတာ႔တာ ဒါဟာ ဘယ္သူမၿပဳ မိမိမႈလုိ႔ အၿပစ္တင္ရင္လည္း သူတုိ႔မွာ အဲဒီေလာက္ကုိစဥ္းစားတတ္တဲ႔ အသိဥာဏ္မရွိေလေတာ႔ နားလည္ဖုိ႔က ခက္တယ္လုိဘဲေၿပာရပါမယ္၊ စားႏုိင္ေသာက္ႏုိင္အေတာ္အတန္ စီးပြားေရးအဆင္ေၿပေသာ ကုလားအိမ္မ်ားႏွင္႔ အထက္တန္းကုလားအိမ္ 3 / 4 ေသာင္းေလာက္ရွိေသာ ရန္ကုန္တစ္ၿမိဳ႔ထဲ ၿမိဳ႔ၿပင္ ကုလားအိမ္မ်ားတြင္အိမ္တအိမ္တြင္ အနည္းဆုံး ၿမန္မာမိန္းကေလး တစ္ေယာက္မွ ေလးေယာက္ထိ အိမ္ေဖၚအၿဖစ္ သန္႔ရွင္းေရးအၿဖစ္ အလုပ္လုပ္ေနၾကတယ္၊ သူတုိ႔ေလးေတြ အရြယ္ေရာက္လာၿပီး ကုိယ္အိမ္ကုိယ္ တစ္ေယာက္ထည္းၿပန္သြားႏုိင္တဲ႔ ၿမန္မာမိန္းကေလး မရွိသေလာက္ဘဲ၊ ကုိယ္သေဘာနဲ႔ကုိယ္ အလုပ္ထြက္သြားတဲ႔ ၿမန္မာမိန္းကေလး မရ်ိသေလာက္ဘဲ၊ အရြယ္ ေရာက္လာတာနဲ႔ အမွ် တရား၀င္အၿဖစ္ေသာ္၄င္း၊ တရားမ၀င္အၿဖစ္ေသာ္၄င္း၊ ေပ်ာ္ေတာ္ဆက္အၿဖစ္ၿဖင္႔ ေသာ္၄င္း၊ ဘုံမယားအၿဖစ္ၿဖင္႔ေသာ္၄င္း၊ေငြယူ ခႏၵာေပး ဖာသည္အၿဖစ္ၿဖင္႔ေသာ္၄င္း၊ ၾကိုက္သည္ၿဖစ္ေစ၊ မၾကိဳက္သည္ၿဖစ္ေစထုိထုိေသာ ၿမန္မာမိန္းကေလးမ်ားသည္ မည္သူတစ္ေယာက္မွ တဏွာဘီလူး ကားမရဴးကုလားတုိ႔၏ ကာမသားေကာင္အၿဖစ္မွ မလြတ္ကင္းႏုိင္ပါေၾကာငး္ကုိ သိေစလုိပါသည္။ မိမိတုိ႔ရဲ႔ရင္ႏွစ္သဲခ်ာ နုႏုထြတ္ထြတ္ ၿမန္မာတုိင္းရင္းသူသမီးငယ္ေလးေတြကုိကုလားအိမ္မွာ အိမ္ေဖၚအၿဖစ္၊ အလုပ္သမားအၿဖစ္ အလုပ္လုပ္ခုိင္းရင္ ၊ ဆုံးရႈံးႈမႈ ၿဖစ္လာေတာ႔ ခင္ဗ်ားတုိ႔ တစ္မိသားစုတစ္စုတည္းမဟုတ္ဘူး၊ ၿမန္မာ႔ႏုိင္ငံအနာဂတ္အတြက္လည္းသားေကာင္းေတြလည္း ဆုံးရႈံးတယ္၊ ၿမန္မာတစ္မ်ိဳးသားလုံးလည္း ရင္နင္႔ ေအာင္ခံစားရတယ္၊ၿမန္မာတစ္မ်ိဳးသားလုံးလည္းဂုဏ္သိကၡာက်တယ္ ၊ဘာသာပ်က္တယ္၊ သာသနာဆုံးရႈးံ တယ္၊ အနာဂတ္ၿမန္မာၿပည္ အမ်ိဳး ဘာသာ သာသနာအတြက္အႏၱရယ္ၿဖစ္ေစတယ္၊ ဆုံးရႈံးမႈကမ်ားစြာဘဲ၊ သတိထားၾကပါ ကုလားအိမ္မွာ မိမိသမီးေလးမ်ားကုိအိမ္ေဖၚအၿဖစ္ အလုပ္သမားအၿဇစ္ အလုပ္လုပ္ခုိင္းၾကေသာ တုိင္းရင္းသားညီအကုိေမာင္ႏွမ မိဘအေပါင္းတုိ႔။

0 comments: