Pages

Monday, December 30, 2013

ႏိုင္ငံသားျဖစ္ရန္ အရည္အခ်င္းႏွင့္ အဆံုးအျဖတ္


(UNHCR က ေကာက္ယူသည့္ ႏိုင္ငံသားျဖစ္ႏိုင္သည့္ ဘဂၤါလီစာရင္း)

လက္ရွိျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရး အေျခအေနအရ လာမယ့္ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲ အႀကိဳကာလျဖစ္တဲ့ လာမယ့္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္မွာ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရး၊ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္မ်ားႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္ႏုိင္ဖုိ႔ အပါအ၀င္ အမ်ဳိးသား ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး ကိစၥရပ္ေတြဟာ ႏုိင္ငံနဲ႔ႏိုင္ငံသားေတြအတြက္ အလြန္အေရးပါတဲ့ ျဖစ္စဥ္ေတြလုိ႔ ဆုိႏုိင္သလုိ အစုိးရက မျဖစ္မေန အခ်ိန္နဲ႔တစ္ေျပးညီ ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ရမယ့္ အျခားကိစၥရပ္ေတြဟာလည္း ရွိေနဆဲလုိ႔ ဆုိႏုိင္ပါတယ္။

UNHCR က ေကာက္ယူသည့္ ႏိုင္ငံသားျဖစ္ႏိုင္သည့္ ဘဂၤါလီစာရင္း

အဆုိပါ ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ရမယ့္ ကိစၥရပ္ေတြ မ်ားစြာရွိေနရာမွာ အျခားႏုိင္ငံမ်ားနဲ႔ နယ္နိမိတ္ခ်င္း ထိစပ္ေနတဲ့ ေဒသမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ဖုိ႔နဲ႔ ကူးလူးဆက္ဆံျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ပြားလာႏုိင္တဲ့ ျပႆနာေတြ ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ႏုိင္ဖုိ႔ အခ်က္ဟာလည္း အေရးႀကီးတဲ့ ကိစၥရပ္အျဖစ္ ပါ၀င္ပါတယ္။ နယ္စပ္ေဒသမ်ားနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး မၾကာမီက ျပည္ပကခုိး၀င္မႈေတြ ရွိေနဆဲျဖစ္တယ္လုိ႔ ေ၀ဖန္မႈေတြ ရွိေနတဲ့ ျမန္မာ-ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ နယ္စပ္ေဒသျဖစ္ေသာ ေမာင္ေတာခ႐ိုင္ အတြင္းမွာ ရွိေနတဲ့ ႏိုင္ငံသားျဖစ္ႏိုင္ဖုိ႔ အရည္အခ်င္းရွိတဲ့ ဘဂၤါလီစာရင္းကို ကုလသမဂၢ ဒုကၡသည္မ်ားဆုိင္ရာ မဟာမင္းႀကီး႐ုံး (UNHCR) မွ တာ၀န္ရွိသူေတြက ကြင္းဆင္းေကာက္ယူေနတယ္ဆုိတဲ့ သတင္းတစ္ပုဒ္ ျပည္တြင္းပုဂၢလိက သတင္းစာမွာ ေဖာ္ျပထားရာ UNHCR အေနျဖင့္ ဘယ္လုိရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႔ ေကာက္ယူမႈျပဳေနသလဲဆုိတာ စဥ္းစားစရာ ျဖစ္လာရပါတယ္။

ေမြးစာရင္း မတင္ရေသးသည့္ ကေလးမ်ားလည္းပါ၀င္


သတင္းမွာ ေဖာ္ျပထားခ်က္အရ ၿပီးခဲ့တဲ့ ဒီဇင္ဘာ ၁၈ ရက္ ရခုိင္ျပည္နယ္၊ ေမာင္ေတာၿမဳိ႕နယ္ သီရိမဂၤလာခန္းမမွာ ျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ ႏိုင္ငံတကာ အင္န္ဂ်ီအုိ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားနဲ႔ ႏုိင္ငံတကာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ေကာ္မတီဥကၠ႒တို႔ ေတြ႕ဆံုပြဲတြင္ UNHCR မွ တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးက ယင္းတုိ႔အေနျဖင့္ ႏိုင္ငံသားျဖစ္ႏိုင္ဖုိ႔ အရည္အခ်င္းရွိတဲ့ ဘဂၤါလီစာရင္းကို ေကာက္ယူေနေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့တာ ျဖစ္တယ္လုိ႔ ပါရွိပါတယ္။ ဘဂၤါလီစာရင္း ေကာက္ယူေနျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး UNHCR က ေဆြးေႏြးတင္ျပခ်က္အရ ေမြးစာရင္း မတင္ရေသးတဲ့ ကေလးအေရအတြက္နဲ႔ ႏိုင္ငံသားျဖစ္ခြင့္ အရည္အခ်င္းရွိတဲ့ ဘဂၤါလီစာရင္းကို ေကာက္ေနတယ္လို႔ ေျပာခဲ့ၿပီး ခ႐ုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးေအာင္ျမင့္စုိးက ယင္းသုိ႔ေကာက္ယူမႈကုိ အဖြဲ႕အစည္းနဲ႔ လုပ္ရမွာမဟုတ္ဘဲ ၁၉၈၂ ဥပေဒအတိုင္း သက္ဆိုင္ရာကတစ္ဆင့္ ေဆာင္ရြက္ရမွာျဖစ္ၿပီး ယခုျဖစ္ရပ္ဟာ ဥပေဒနဲ႔မညီညြတ္တဲ့အေၾကာင္း ျပန္လည္ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း ေတြ႔ဆံုပြဲ တက္ေရာက္ခဲ့သူတစ္ဦးက ဆုိတယ္လုိ႔ သတင္းမွာ ဆက္လက္ေရးသားထားပါတယ္။

ကုလသမဂၢ လူ႕အခြင့္အေရး ေကာ္မတီမွ ႏုိင္ငံသားေပးေရး တုိက္တြန္းခဲ့ၿပီးေနာက္

အဆုိပါသတင္းမွာ ေဖာ္ျပထားခ်က္အရ ဆုိရင္ေတာ့ ကုလသမဂၢ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုျဖစ္တဲ့ UNHCR အေနျဖင့္ လူဦးေရစာရင္း ေကာက္ယူေရးမွာ အျငင္းပြားဖြယ္ရာ အေၾကာင္းရင္းခံေတြ ရွိေနတဲ့ အဆုိပါေဒသမွာ ဘာေၾကာင့္အခုလုိ နိုင္ငံသားျဖစ္ခြင့္ အရည္အခ်င္းရွိတယ္ဆုိတဲ့ ဘဂၤါလီစာရင္းကုိ ေကာက္ယူေနသလဲဆုိတာ ေမးခြန္းထုတ္စရာ ျဖစ္ရပါတယ္။ ေကာက္ယူတဲ့ေနရာမွာလည္း အထူးသျဖင့္ ႏုိင္ငံသားျဖစ္ခြင့္ ဆုိတာကုိ UNHCR အေနျဖင့္ ဘယ္လုိစံႏႈန္းေတြနဲ႔ သတ္မွတ္ေကာက္ယူသလဲ၊ UNHCR က ႏုိင္ငံသားျဖစ္ခြင့္ကုိ အခုလုိ စာရင္းျပဳခြင့္ ရွိသလားဆုိတာကေတာ့အစုိးရတာ၀န္ရွိသူေတြ အေနနဲ႔ ေမးခြန္းထုတ္ဖုိ႔ လုိပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ၿပီးခဲ့တဲ့ ႏုိ၀င္ဘာက ကုလသမဂၢ လူ႕အခြင့္အေရး ေကာ္မတီက ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္းရွိ ဘဂၤါလီမ်ားကုိ လူနည္းစုအျဖစ္ သုံးႏႈန္းၿပီး ယင္းတုိ႔ကုိ ျမန္မာအစုိးရ အေနျဖင့္ ႏုိင္ငံသားအျဖစ္ သတ္မွတ္ေပးဖုိ႔ တုိက္တြန္းေၾကာင္းအဆုိကုိ အတည္ျပဳခဲ့ရာ အစုိးရက ယင္းအဆုိကုိ ျငင္းဆန္တုံ႔ျပန္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ယခုလုိ ကုလသမဂၢ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုဖစ္တဲ့ UNHCR က ဒီဇင္ဘာလအတြင္းမွာ ယင္းတုိ႔ဘာသာ ႏိုင္ငံသားျဖစ္ႏိုင္ဖုိ႔ အရည္အခ်င္းရွိတဲ့ ဘဂၤါလီစာရင္း ေကာက္ယူေနတယ္လုိ႔ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိျခင္းဟာ ဘယ္လုိေနာက္ခံ ရည္ရြယ္ခ်က္ေတြ ရွိေနသလဲဆုိတာ အစုိးရတာ၀န္ရွိသူေတြ ေမးျမန္းစုံစမ္းဖုိ႔ လုိအပ္ေနပါၿပီ။ UNHCR အေနနဲ႔ ႏုိင္ငံတြင္းမွာရွိတဲ့ ဒုကၡသည္မ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္ႏုိင္ဖုိ႔အတြက္ စာရင္းေကာက္ယူဖုိ႔ တာ၀န္ရွိတယ္လုိ႔ ဆုိႏုိင္ေပမယ့္ ႏုိင္ငံသားျဖစ္မႈ မျဖစ္မႈနဲ႔ ပတ္သက္လာရင္ေတာ့ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ တည္ဆဲဥပေဒမ်ားအရသာ ဆုံးျဖတ္ႏုိင္မွာ ျဖစ္တယ္လုိ႔ ယူဆမိပါတယ္။

ျပည္လံုးကြၽတ္ သန္းေခါင္စာရင္းႏွင့္ ခုိး၀င္သူမ်ား

ရခုိင္ျပည္နယ္ရွိ ဘဂၤါလီမ်ား ႏိုင္ငံသားျဖစ္မႈ မျဖစ္မႈနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး လာမယ့္ႏွစ္မွာ ေကာက္ယူမယ့္ ျပည္လံုးကြၽတ္ သန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ယူေရး လုပ္ငန္းေတြကေန ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္းက ႏုိင္ငံသားျဖစ္ခြင့္ရွိသူ စာရင္းေတြ ထြက္ရွိလာဖုိ႔ ရွိေနသလုိ ရခုိင္ျပည္နယ္သုိ႔ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံမွ ခုိး၀င္လာမႈျဖစ္စဥ္ေတြ ရွိေနဆဲျဖစ္ၿပီး ျပည္လံုးကြၽတ္သန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ယူမယ္ဆိုတဲ့ သတင္းေၾကာင့္ ခုိး၀င္မႈေတြ ပုိမ်ားေနတယ္လုိ႔ သတင္းေတြ ထြက္ေပၚေနပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ သက္ဆုိင္ရာက ဘဂၤါလီမ်ားနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ရခုိင္ျပည္နယ္ရွိ ဘဂၤါလီ လူဦးေရစာရင္း ေကာက္ခံဖုိ႔ သက္ဆုိင္ရာက စီစဥ္ခဲ့မႈေတြမွာလည္း ဘဂၤါလီေတြက ျငင္းဆန္ခဲ့သျဖင့္ အႀကိမ္ႀကိမ္ ရပ္တန္႔ထားခဲ့ရၿပီး ဘဂၤါလီမ်ားက လူမ်ဳိးေနရာတြင္ ႐ုိဟင္ဂ်ာလုိ႔ ထည့္သြင္းေရးသား ေဖာ္ျပရန္ ေတာင္းဆုိမႈေတြ ရွိခဲ့သလုိ အဲဒီလုိျငင္းဆန္မႈေတြ ျပဳလုပ္ဖို႔ လႈံ႔ေဆာ္သူေတြ ရွိခဲ့တယ္လုိ႔ သတင္းေတြ ထြက္ေပၚခဲ့ပါေသးတယ္။

ကမၻာသူ ကမၻာသားတုိင္း ဒုကၡသည္ မျဖစ္ေအာင္

ဒီျဖစ္စဥ္ေတြအရ ရခုိင္ျပည္နယ္မွာ လူဦးေရစာရင္း ေကာက္ယူဖုိ႔ဆုိရာမွာ အျငင္းပြားဖြယ္ရာ အခ်က္ေတြ ရွိေနတာကုိ ေတြ႕ရမွာျဖစ္ၿပီး တစ္ဦးတစ္ေယာက္ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုတည္းက ေကာက္ယူဖုိ႔ဆုိတာထက္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းက လုပ္ငန္းစဥ္ကုိ ေခ်ာေမြ႕ေစမယ္လုိ႔ ယူဆရပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ UNHCR အေနနဲ႔ ႏုိင္ငံသားျဖစ္ခြင့္ရွိသူ လူဦးေရစာရင္း ေကာက္ယူေနတာထက္ လက္ရွိမွာ ႏိုင္ငံေတာ္က လစဥ္က်ပ္သိန္းေပါင္းမ်ားစြာ အကုန္အက်ခံ ေစာင့္ေရွာက္ေနရတဲ့ ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ ကယ္ဆယ္ေရးစခန္းမ်ားမွ ဘဂၤါလီဒုကၡသည္ မိသားစုမ်ားအတြက္ ဘယ္လုိကူညီေစာင့္ေရွာက္မႈေတြ တုိးျမႇင့္ေပးႏုိင္မလဲ။ တကယ္လုိ႔ ျပည္လုံးကြၽတ္ သန္းေခါင္စာရင္းအၿပီး ထြက္ေပၚလာမယ့္ ႏုိင္ငံသားျဖစ္ခြင့္နဲ႔ အက်ဳံးမ၀င္သူေတြကုိ ဘယ္လုိကူညီ ေစာင့္ေရွာက္မႈေတြ ေပးသြားမလဲ။ ဥပမာအားျဖင့္ တတိယႏုိင္ငံေတြ ပုိ႔ေပးဖုိ႔ ကူညီႏုိင္မလား ဆုိတာမ်ဳိးေတြကုိ ႀကိဳတင္အစီအမံေတြကုိ ေဆာင္ရြက္ထားသင့္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ရခုိင္ျပည္နယ္ကုိ အျခားႏိုင္ငံက ခုိး၀င္လာမႈေတြကုိ တားဆီးကာကြယ္ႏိုင္ဖုိ႔ အတြက္လည္း ကုလသမဂၢ အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္တဲ့ UNHCR အေနနဲ႔ ဘယ္လုိႏုိင္ငံတကာ အဖြဲ႕အစည္းေတြ အစုိးရေတြနဲ႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ၿပီး ကူညီႏုိင္မလဲဆုိတာ အေျဖရွာသင့္ၿပီး ကမၻာသူ ကမၻာသားတုိင္း ဒုကၡသည္မျဖစ္ေအာင္ ကုလသမဂၢ အဖြဲ႕အစည္းေတြအေနနဲ႔ ဘယ္လုိစြမ္းေဆာင္ ေပးႏုိင္မလဲဆုိတာ အဓိကလုိ႔ ယူဆမိပါတယ္။

ႏုိင္ငံသားျဖစ္ေရးဟာ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုက အသိအမွတ္ျပဳ႐ံုနဲ႔ မၿပီးပါဘူး။ ႏုိင္ငံသူႏုိင္ငံသား အားလုံးနဲ႔ သက္ဆုိင္တဲ့ကိစၥ ျဖစ္တာေၾကာင့္ သက္ဆုိင္ရာႏုိင္ငံအလုိက္ သတ္မွတ္ထားတဲ့ ႏုိင္ငံသားျဖစ္ခြင့္ ဥပေဒမ်ားကသာ အဆုံးအျဖတ္ေပးႏုိင္မွာ ျဖစ္ပါေၾကာင္း တင္ျပလုိက္ရပါတယ္။


(Written by သစ္ထြဋ္ )

 

0 comments: